NBS varuje: Pozor na úvery z nebankoviek!

25.11.2015 (14:00)

Prečítajte si šokujúce informácie, ktoré zistila NBS pri kontrole nebankoviek.

Národná banka Slovenska vykonala nevykonáva dohľad iba nad bankami, ale aj nad nebankovými spoločnosťami. A práve na tie sa zamerala pri svojej nedávnej kontrole.

Na čo si treba dávať pozor pri úvere z nebankovky

1. Nebankovka nepreverí váš príjem

Preverenie príjmu spotrebiteľa pred poskytnutím úveru je povinné zo zákona, no realita je niekedy iná. Predajca dostatočne nepreverí príjem spotrebiteľa a jeho schopnosť splatiť požičané peniaze, čím ho vystavuje riziku, že nebude vedieť úver splatiť, čo môže skončiť napr. dražbou majetku spotrebiteľa. Prečo predajca príjmy nepreverí? Lebo chce poskytnúť čo najviac úverov bez ohľadu na to, že tým ohrozuje platobnú schopnosť spotrebiteľa. Ak spotrebiteľ úver nespláca, tak mu siahne na jeho majetok. Taktiež si treba dávať pozor na navádzanie uvádzať vyšší príjem ako spotrebiteľ reálne má. Ak vznikne následne problém so splácaním, v nevýhode bude spotrebiteľ, nie nebanková spoločnosť, lebo spotrebiteľ uviedol nepravdivú výšku príjmu.

NEDOSTAŇTE SA DO PROBLÉMOV SO SPLÁCANÍM a neberte si úver, ak nemáte na jeho splatenie.

Viete, že pôžičku vám môže poskytnúť iba tá nebankovka, ktorá má od NBS licenciu? Ich zoznam si pozrite tu.

2. Spotrebiteľský úver vám poskytnú v hotovosti

Zo zákona nie je možné poskytnutie spotrebiteľského úveru v hotovosti. V skutočnosti však niektoré spoločnosti spotrebiteľom úver v hotovosti poskytnú. Prečo to robia? Z vyplatenej sumy spotrebiteľovi odrátajú spracovateľský poplatok alebo poplatok za vyplatenie úveru v hotovosti, a tak poskytnú spotrebiteľovi menej peňazí ako je uvedené na zmluve, pričom o tom neexistuje dôkaz.Taktiež komunikujú výplatu úveru v hotovosti ako výhodu, no porušujú tým zákon.

Čo to znamená? Spotrebiteľ si napr. zoberie úver 300€ a súhlasí s výplatou v hotovosti, pričom mu spoločnosť vyplatí napríklad o 50€ menej a odôvodňuje to tým, že si už strhla prvú splátku úveru alebo platbu za doplnkovú službu.

NENECHAJTE SI VYPLATIŤ MENEJ, AKO JE UVEDENÉ NA ZMLUVE O ÚVERE.

3. Predajca vám ponúka „doplnkové služby" k úveru

Čo to znamená? Zoberiete si napríklad úver vo výške 300€ a zároveň podpíšete doplnkovú službu, ktorá stojí ďalších takmer 300€ (pritom ide iba o vyberanie splátok na určenom mieste v hotovosti a nie zasielanie na účet). Zdá sa vám to nereálne a takúto službu by ste si nikdy nezobrali? Realita je však taká, že veľká časť spotrebiteľov si zoberie úver s touto službou. Prečo to tak je? Lebo predajca im tvrdí, že bez doplnkovej služby mu úver poskytnúť nevie, čo nie je pravda. Prečo to predajca robí? Lebo chce zarobiť na spotrebiteľovi viac aj napriek tomu, že má zákonom stanovené koľko najviac môže stáť spotrebiteľský úver.

UŠETRITE a neuzatvárajte zmluvy o „doplnkových službách".

Skúste navštíviť banku, prípadne inú nebankovú spoločnosť, aby ste si mohli porovnať ponuky.

4. Museli ste podpísať zmenku ako zabezpečenie úveru
Nebanková spoločnosť má zo zákona zakázané požadovať od spotrebiteľa zabezpečiť úver zmenkou. Vyskytli sa však prípady, kedy spotrebiteľ podpísal zmenku ako zabezpečenie úveru. Prečo je tento postup zakázaný? Lebo spotrebiteľ sa podpisom zmenky dostáva do nevýhody pri probléme so splácaním úveru. Pri zmenke je spotrebiteľ na súde vo veľmi nevýhodnej pozícii a má obmedzené možnosti ochrany svojich práv.

NEPODPISUJTE ZMENKY PRI SPOTREBITEĽSKOM ÚVERE.

Pozrite si, aké úroky vám ponúkajú banky.

5. Živnostníkovi poskytnú podnikateľský úver aj keď ho chce na súkromné účely

Predajca tvrdil spotrebiteľovi, že keďže je živnostník, nemôže si zobrať spotrebiteľský úver ako fyzická osoba, aj keď peniaze potrebuje na súkromné účely. Toto však nie je pravda. Prečo to robil? Lebo na podnikateľské úvery sa nevzťahujú zákony o ochrane spotrebiteľa. Týmto má predajca viac možností, ako úver zabezpečiť, väčšiu voľnosť v cene úveru a úver môže vyplatiť aj v hotovosti. Preto je pre predajcu ľahšie poskytnúť podnikateľský úver aj za cenu toho, že z pohľadu nákladov a práv je pre spotrebiteľa v tomto prípade nevýhodnejší.

ÚVER NA SÚKROMNÉ ÚČELY SI BERTE AKO SPOTREBITEĽ, nie ako podnikateľ. Aj živnostník si môže zobrať spotrebiteľský úver.

AKO SA BRÁNIŤ

a.) Buďte si vedomí svojich práv a podpíšte iba zmluvu o spotrebiteľskom úvere. Doplnkové služby, o ktoré nemáte záujem, odmietnite.
b.) Výplatu úveru v hotovosti neberte ako výhodu. Môžete dostať menej ako ste podpísali na zmluve.
c.) Poskytnutie úveru bez dokladovania príjmu neberte ako výhodu a v žiadnom prípade nepristúpte na uvádzanie vyššieho príjmu ako reálne máte.
d.) Nikdy nesúhlaste so zabezpečením úveru zmenkou.
e.) Ak ste živnostník a peniaze potrebujete na súkromné účely, trvajte na poskytnutí spotrebiteľského úveru.
f.) Ak predajca nie je ochotný poskytnúť vám úver ako fyzickej osobe, bez doplnkových služieb, bez výplaty úveru v hotovosti, bez podpisu zmenky alebo overiť váš príjem, úver odmietnite podpísať.
g.) Ak sa stretnete s uvedenou praktikou, môžete sa obrátiť sa na Národnú banku Slovenska a podať sťažnosť na nebankovú spoločnosť. Podanie sťažnosti
 
Zdroj: NBS, Foto: redakcia