Nenaleťte podvodníkom s láskou

Autor: redakčne upravené
25.07.2022 (15:00)

Modus operandi podvodníkov s láskou je vždy rovnaký – chcú si, získať dôveru obete s cieľom vymámiť od nej finančné prostriedky. Mnohokrát ide aj o celoživotné úspory.

„Hoci sú dnešní podvodníci pomerne sofistikovaní, netreba sa nechať oklamať. Vždy platí základné pravidlo: dôveruj, ale preveruj. A to platí aj pri láske. S podvodníkmi sa môžete stretnúť tak na sociálnych sieťach, ako aj v rámci internetových zoznamovacích portálov, ale napríklad aj počas dovolenky“, ozrejmuje JUDr. Sylvia Ďatelinková, právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie.

Cieľ majú stále rovnaký , vymámiť od svojej obete peniaze. Smutné je, že mnohokrát ide aj o celoživotné úspory. Spôsob konania podvodníkov sa mení podľa toho, kde sa s obeťou zoznámili, či na internete alebo osobne. „Pri internetových podvodoch podvodníci cielia zväčša na staršie ročníky, ktoré oslovia prívetivou až vtieravou správou. Tá je zvyčajne písaná lámavou slovenčinou, obsahuje gramatické a štylistické chyby. Je tomu tak preto, lebo podvodníci využívajú pri komunikácii internetový prekladač. S rastúcou komunikáciou si postupne získavajú dôveru a náklonnosť obete, ktorej líčia vymyslené legendy o svojom životnom príbehu alebo ťažkej ekonomickej situácii. A tu nastáva problém. Keď je obeť spracovaná, začnú od nej vyžadovať finančné prostriedky. Niekedy na letenku za účelom stretnutia sa s obeťou, inokedy z dôvodu nedostatku peňazí pre blokáciu účtu, či pre ťažko choré dieťa o ktoré sa má podvodník starať. Zvyknú sa vydávať za lekárov, vojakov bojujúcich v misiách, ale aj známe osoby z kráľovského prostredia. Nedajte sa oklamať, v skutočnosti ide o dobre organizovanú skupinu podvodníkov“, uvádza S. Ďatelinková.

Ak raz naletíte, peniaze už neuvidíte

Podvodníkov je veľmi ťažké vypátrať. Uvedomte si, že ak niekomu pošlete peniaze, už sa k nim nedostanete. Zväčša ide o zahraničné účty, z ktorých sú peniaze po ich pripísaní okamžite vyberané. Nie je rozumné spoliehať sa na to, že banka za vás tento problém vyrieši. Aj keď ide o podvod, banka nemôže vystupovať v úlohe samosudcu a je viazaná právnymi predpismi.

Ako neprísť o peniaze

Vždy si informácie overujte. Pomôže vám aj to, že si preveríte, či fotografia nie je z verejne dostupných databáz alebo profil s vami komunikujúcej osoby už nebol použitý na iných stránkach.
  1. Nepíšte si s neznámymi osobami.
  2. Neposielajte im svoje osobné údaje ani intímne fotografie. Často dochádza k vydieraniu pod hrozbou ich zverejnenia.
  3. Zvažujte, aké informácie zverejňujete o sebe na sociálnych sieťach a zoznamovacích fórach.
  4. Neposielajte peniaze neznámym osobám, neposkytujte im údaje o platobnej karte a ani prístupové kódy do elektronického bankovníctva.
  5. Neotvárajte linky zaslané neznámou osobou, ani prílohy pripojené k správe a neposkytujte ani vzdialený prístup do vášho počítača neznámym osobám.

Čo ak ste už naleteli?

"Ak ste podvodníkovi naleteli, kontaktujte bezodkladne políciu. V prípade, že ste poskytli údaje o platobnej karte či nebodaj prístupové kódy do elektronického bankovníctva inej osobe, urýchlene kontaktujte vašu banku a požiadajte o blokáciu. Komunikujte o vzniknutej situácii s blízkymi osobami, ktorým dôverujete“, radí S. Ďatelinková.
 
Zdroj: Slovenská banková asociácia, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com