Nový sadzobník poplatkov Komerční banky od 22.7. 2011

Autor: BANKY.sk
21.07.2011 (13:00)


Zmeny poplatkov Komerční banky sa dotýkajú predovšetkým zasielania výpisov, elektronického bankovníctva, platobných kariet a úverových a záručných obchodov .

BEŽNÉ ÚČTY
- poplatok za výpisy zasielané poštou denne pri pohybe na účte sa zvyšuje z 10,00 € / mesačne na 15,00 € / mesačne
- pribudli poplatky za výpisy zasielané v elektronickej podobe (Profibanka):
   mesačne – 1,20 € / mesiac
   týždenne – 3,80 € / mesiac
   denne pri pohybe na účte – 10,00 € / mesiac
- pribudol poplatok za výpis na vyžiadanie klienta cez priame bankovníctvo Profibanka – 0,20 €/ 1 strana

Ochádzajúce expresné platby:
- pribudol poplatok za platbu v cudzej mene a platbu v EUR, ktorá nespĺňa podmienky osobitne regulovaného prevodu, doručenú prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka – 0,90%, min. 9,50 €, max. 73,00 €
- pribudol poplatok za platbu v prospech klientov KB, a.s. (v ČR), doručenú prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka – 0,35 €

O
dchádzajúce urgentné platby:
- pribudol poplatok za odchádzajúcu urgentnú platbu v cudzej mene a platbu v EUR, ktorá nespĺňa podmienky osobitne regulovaného prevodu, doručenú prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka – 0,90%. Min. 11,00 €, max. 110,00 €
- poplatok – v prospech klientov KB, a.s. v mene EUR, CZK a USD, CHF, DKK, GBP, NOK, SEK, AUD doručená prostredníctvom priameho bankovníctva Profibanka – 2,00 €

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO – PROFIBANKA
Jednorázový poplatok za zriadenie priameho bankovníctva Profibanka:
- zriadenie priameho bankovníctva Profibanka – 120,00 €
- zriadenie priameho bankovníctva pre viac subjektov so spoločným štatutárnym – 202,00 €

Mesačný poplatok za vedenie priameho bankovníctva Profibanka včítane spoplatnenia splnomocnených osôb:
- vedenie priameho bankovníctva Profibanka – 11,00 €
- oprávnenie pre druhú a každu ďalšiu splnomocnenú osobu – 3,00 €

Servisné služby pre priame bankovníctvo Profibanka:

- inštalácia a sprevádzkovanie aplikácie priameho bankovníctva Profibanka na jednom počítači klienta (včítane výjazdu) na územi Slovenska - 97,00 € + 20% DPH
- servisný zásah expresný do 6 hodín od jeho objednania (odstránenie závady, reinštalácia, sprevádzkovanie aplikácie) na území Slovenska (iba pri objednaní v požadovaný pracovný deň do 12.00h) - 109,00 € + 20% DPH
- servisný zásah do 24h od objednania klientom (odstránenie závady, reinštalácia, sprevádzkovanie aplikácie) na území Slovenska (iba v pracovné dni) - 89,00 € + 20% DPH

Jednorázové poplatky za zabezpečenie priameho bankovníctva Profibanka (vydanie čipovej karty a čítačky čipových kariet):

- vydanie čipovej karty Môjkľúč – 15,00 €
- vydanie čítačky čipovej karty - 10,00 € + 20% DPH
- vydanie kompletu čítačka a čipová karta Môjkľúč – 25,00 €

PLATOBNÉ KARTY
- namiesto Bankokarty Maestro je teraz v ponuke Medzinárodná Profi karta s ročným poplatkom – 15,00 €
- znížil sa ročný poplatok za medzinárodnú Prestige Card zo 66,40 € na 40,00 €
- znížil sa ročný poplatok za medzinárodnú Business Silver Card zo 145,20 € na 45,00 €
- znížil sa ročný poplatok za medzinárodnú Gold Card z 207,50 € na 120,00 €
- znížil sa poplatok za vydanie duplikátu elektronickej platobnej karty Maestro z 5,97 € na 5,70 €
- znížil sa poplatok za vydanie duplikátu platobnej karty MasterCard z 11,62 € na 11,50 €
- zvýšil sa poplatok za stoplistáciu elektronickej platobnej karty Bankokarta Maestro z 5,64 € na 5,70 €
- znížil sa poplatok za stoplistáciu medzinárodných platobných kariet Gold Card, Business Silver Card MasterCard zo 126,14 € na 126,00 €
- znížil sa poplatok za stoplistáciu medzinárodnej Profi karty MasterCard z 59,75 € na 59,70 €

ÚVEROVÉ A ZÁRUČNÉ OBCHODY
Úvery:
- správa úverovej zmluvy (vrátane výpisu z úverových účtov) sa už spoplatňuje individuálne, predtým bol poplatok stanovený na 15,00 €/mesiac

Poskytnuté bankové záruky:
- každá z nasledovných služieb sa spoplatňuje čiastkou 100,00 €, pričom predtým boli spoplatňované individuálne. Jedná sa o: Spracovanie a vyhodnotenie žiadosti o vydanie/zmenu bankovej záruky, Spracovanie a vyhodnotenie dokumetácie spojenej s poskytnutím bankovej záruky, Zmenu zmluvy o poskytnutí bankovej záruky/zmena bankovej záruky
- poplatok za poskytovanie/vystavenie bankovej záruky (protizáruky) je teraz vo výške 2,50% p.a., min. 50 € za ¼ rok, predtým sa poplatok stanovoval individuálne


Komerční Banka Bratislava - sadzobník polatkov
Zdroj: Komerční banka Bratislava,