Nový zákon o platobných službách v praxi

Autor: redakcia
07.12.2009 (11:30)

Od začiatku decembra platí na Slovensku nový zákon o platobných službách. Prináša niekoľko zmien do práv klientov a banky sa im už začínajú prispôsobovať.

Podľa nového zákona banky napríklad umožnia klientom zadarmo stoplistovať stratenú, odcudzenú či zneužitú platobnú kartu. V prípade straty, odcudzenia či zneužitia karty bude významne obmedzený limit spoluúčasti klienta na škodách vzniknutých transakciami touto platobnou kartou. „Za predpokladu, že nedošlo k porušeniu bezpečnostných pravidiel manipulácie s kartou, sa bez ohľadu na výšku vzniknutej škody bude klient podieľať na ich náhrade maximálne čiastkou 100 eur, ostatné náklady ponesie Komerční banka Bratislava,“ uviedol Milan Petrikovič, vedúci oddelenia tejto banky.

Zmeny sa dotknú aj oblasti tuzemských a zahraničných platobných služieb. Banky by mali skrátiť dobu pripísania prostriedkov na účet. Niektoré to už urobili. V Komerčnej banke už v súčasnosti majú všetci klienti k dispozícii peniaze v rovnaký deň, kedy ich dostane banka.

Nový zákon ďalej požaduje, aby najdlhšou periódou na zasielanie výpisov z bežných a sporiacich účtov klientom bol jeden mesiac. Kto mal frekvenciu trojmesačnú bude mu zmenená na mesačnú. V Komerčnej banke Bratislava sa táto zmena urobila už 1. novembra. Spôsob doručovania, ktorý má klient s KB Bratislava dohodnutý, bude ponechaný. Rovnako tak budú ponechané výpisy s kratšou periodicitou. Výpisy s periodicitou 1 mesiac budú zadarmo.


Zdroj: Komerční banka Bratislava, Foto: Komerční banka