Od 1.5.2023 Oberbank výrazne zvyšuje poplatky

05.04.2023 (14:50)

Vyššie poplatky sa týkajú hlavne majiteľov bežných účtov. Viac zaplatia za vedenie účtu i bežné transakcie.

Účet výhoda

Mesačný poplatok za účet Výhoda stúpne z 5 eur na 7 eur.

Za vedenie účtu zaplatia o 2 eurá viac aj majitelia účtu Klasik, mesačný poplatok stúpne na 5 eur. (Pozn. Nové účty Klasik Oberbank neposkytuje už od 1.8.2022)

Platobné operácie a služby

Pripravili sme stručný prehľad poplatkov, ktoré zdražejú:
 
Platobný príkaz zadaný na pobočke 8 eur (predtým 6 eur)
Platobný príkaz zadaný elektronicky 0,32 eur (predtým 0,29 eur)
Došlá platba 0,32 eur (predtým 0,29 eur)
Zriadenie trvalého príkazu/inkasa v pobočke 8 eur (predtým 3 eur)
Zmena/zrušenie trvalého príkazu/inkasa v pobočke 8 eur (predtým 4 eur)
Osobné prevzatie výpisu z účtu 8 eur (predtým 3 eur)
Duplikát výpisu v papierovej podobe 20 eur (predtým 15 eur)
Elektronický výpis (častejšie ako 1x v mesiaci) 0,45 eur (predtým 0,40 eur)
Zaslanie upomienky pri nepovolenom prečerpaní 10 eur (predtým 2 eur)
Vedenie účtu v cudzej mene 5 eur/mesačne (predtým 3 eur)

Platobné karty

Pri debetných platobných kartách stúpnu tieto poplatky:
Mesačný poplatok za vedenie karty 2,5 eur (predtým 0,8 eur)
Výber zo všetkých bankomatov 1,50 eur (predtým 1 eur)
Platba kartou u obchodníka 0,32 eur (predtým 0,29 eur)
Znovuvydanie karty/PIN kódu 8 eur (predtým 5 eur)

Máte účet aj v inej banke? Pozrite si, či v poslednej dobe menila poplatky

Zdroj: Oberbank, Foto: Ivan Sedlák