Od 1.6.2022 Slovenská sporiteľňa s novým sadzobníkom poplatkov.

Autor: redakcia
09.05.2022 (12:40)

Pokiaľ máte úspory doma v prasiatku a chcete si ich vložiť na účet, poplatok za spracovanie mincí a bankoviek vás prekvapí. Na poplatku môžete zaplatiť viac, ako bude hodnota vašich centoviek. Mení sa aj výška poistenia pri úveroch a hypotékach a poplatok za predčasné splatenie úveru.

Spracovanie hotovosti

Spracovanie mincí pri vklade/výbere

Triedené mince

Netriedené mince

od 51-500 ks

10 € (predtým 7 €)

20 € (predtým 14 €)

od 501-1000 ks

30 € (predtým 20 €)

60 € (predtým  40 €)

od 1001-2000 ks

40 € (predtým 30 €)

80 € (predtým 60 €)

nad 2000 ks

50 €

100 €

Poplatky v rovnakej výške platia aj za spracovanie mincí pri zamieňaní.

Od 1.6.2022 Sporiteľňa bude účtovať poplatok aj za 1. vklad v mesiaci, ktorý bol doteraz bez poplatku. Jedná sa o hotovostné vklady na bežný účet, sporiaci účet, vkladový účet aj na vkladnú knižku. Výška poplatku je 3 eur.

Poistenie k úverom

Od 1.6.2022 sa zvyšuje poplatok za poistneie k úverom a hypotékam nasledovne:

Poistenie k úveru

Sadzba

Rozšírený súbor poistenia k úveru

7,06% zo splátky úveru/mesiac (predtým 6,5%)

Komplexný súbor poistenia k úveru

9,97% zo splátky úveru/mesiac (predtým 8,95%)

Poistenie senior

10,7% zo splátky úveru/mesiac (predtým 10,41%)

 

Poistenie k hypotéke

Sadzba

Základný súbor poistenia k úveru

10,04% zo splátky úveru/mesiac (predtým 8,9%)

Rozšírený súbor poistenia k úveru

13,15% zo splátky úveru/mesiac (predtým 11,12%)

Komplexný súbor poistenia k úveru

15,45% zo splátky úveru/mesiac (predtým 13,52%)

Predčasné splatenie úveru

Doteraz bolo možné v Sporiteľni spotrebný úver splatiť predčasne bez poplatku. Od 1.6.2022 Sporiteľňa bude účtovať poplatok za predčasné splatenie nasledovne:

  • 1% z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere presahuje 1 rok
  • 0,5 % z objemu mimoriadnej splátky, ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere nepresahuje 1 rok
Zdroj: Slovenská sporiteľňa, Foto: Ivan Sedlák