Od polovice mája sa menia podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok aj spôsob určenia jeho sumy

10.05.2024 (18:10)

Žiadateľov o predčasný starobný dôchodok čakajú od 15. mája 2024 dve významné zmeny.

Na základe nedávno schválenej novely zákona o sociálnom poistení sa bude v závislosti od ročníka narodenia poistenca postupne o dva mesiace predlžovať potrebné odpracované obdobie pre vznik nároku na predčasný dôchodok a zmení sa aj spôsob určenia sumy tohto dôchodku. Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré poistencovi zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

Od polovice mája sa menia podmienky, za ktorých je možné priznať predčasný starobný dôchodok viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku. Potrebné odpracované obdobie, doteraz známe ako predčasný starobný dôchodok po 40-tich odpracovaných rokoch, sa bude postupne navyšovať o dva mesiace v závislosti od ročníka narodenia poistenca. Po novom bude treba odpracovať obdobie, ktoré Sociálna poisťovňa na základe novely zákona určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku, nezníženého za výchovu detí, pre konkrétny ročník narodenia a čísla 23.

Dôchodkový vek je v súčasnosti známy pre poistencov narodených pred 1. januárom 1967, a to 64 rokov. Ak všeobecný dôchodkový vek pre konkrétny ročník ešte nie je známy, na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia sa posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýši o dva mesiace za každý ročník, pre ktorý dôchodkový vek nie je známy.

Druhou zmenou od 15. mája je zjednotenie percenta, o ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku za obdobie od jeho priznania do dovŕšenia dôchodkového veku. Už nebude rozdielne, teda 0,3 % alebo 0,5 % v závislosti od toho, či poistenec získal potrebný počet odpracovaných rokov alebo nezískal. Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia