Odhad tohtoročného deficitu vzrástol, schodok zvyšujú podľa RRZ výdavky na mimoriadny príspevok pre dôchodcov

30.11.2023 (17:10)

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) výrazne zvýšila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy na tento rok.

Oproti prognóze spred mesiaca stúpol odhad schodku z 5,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) na 6 %. Je to teda rast o 539 mil. eur. Deficit tak môže dosiahnuť 7,31 mld. eur. K zhoršeniu odhadu prispeli podľa rozpočtovej rady najmä výdavky na mimoriadny príspevok pre dôchodcov.

V porovnaní s celkovým rozpočtom schváleným na rok 2023 rada prognózuje deficit formálne nižší o 0,4 % HDP. To podľa nich znamená, že riziko prekročenia celkového rozpočtu ostáva naďalej nízke. Ministerstvo financií v poslednom zverejnenom odhade predpokladá tohtoročný deficit vo výške 7,55 mld. eur, resp. 6,2 % HDP. V porovnaní s ním je odhad RRZ nižší o 0,2 % HDP. V porovnaní s plánovaným deficitom mimo rezervy na energopomoc sa, naopak, odhaduje deficit vyšší až o 973 mil. eur, resp. 0,8 % HDP.

Očakávané výdavky na opatrenia vlády súvisiace s kompenzáciou cien energií dosahujú 2,97 mld. eur, resp. 2,4 % HDP. Z toho výdavky v sume 1,1 mld. eur, teda 0,9 % HDP, by mali byť financované z fondov EÚ. Po zohľadnení rozpočtovanej rezervy, výnosu zo solidárneho príspevku a zo zdanenia nadmerných príjmov z predaja elektriny je celkový negatívny vplyv opatrení na deficit nižší oproti rozpočtu o 1,47 mld. eur, teda 1,2 % HDP.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák