Oplatí sa sporiť a investovať súčasne?

Autor: Andrej Dorič
21.05.2014 (16:30)

Niektoré banky ponúkajú sporiace produkty, pri ktorých môžete zároveň aj investovať. Výhodou je vyššie zhodnotenie úspor. 

Keď si v banke sporíte peniaze, tie sú bankou ďalej zhodnocované investovaním. Ale banky majú už aj produkty, kde priamo klientovi ponúkajú popri sporení aj investovanie. BANKY.sk sa pozreli na niektoré z nich.

Slovenská sporiteľňa ponúka produkt šikovné investičné sporenie. Sporiť si tam môžete už od 10 eur mesačne, takže je určené na pravidelné odkladanie peňazí bokom. Maximálna výška pravidelného vkladu je limitovaná stropom 500 eur alebo 1 000 eur pri Osobnom účte Exclusive. Navyše je možnosť mimoriadnej investície 5 000 eur alebo 10 000 eur.  

Pri tomto produkte máte možnosť flexibilne meniť výšku sumy sporenia a nasporené peniaze máte kedykoľvek k dispozícii, lebo tam nie je viazanosť. Cieľová suma sporenia je od 200 do 5000 eur.

Pokiaľ je cieľová suma naplnená, mesačná investícia sa rozdeľuje do SPORO Eurového dlhopisového fondu a SPORO Aktívne portfólio.

Sporenie je síce bez vstupných poplatkov, ale investovanie už nie. Počítajte, že správcovské a depozitárske poplatky platné pre Eurový dlhopisový fond a Aktívne portfólio vám banka bude účtovať. Tie sa zúčtovávajú z majetku podielového fondu.

Neprehliadnite Navyše vaše úspory budú chránené Fondom ochrany vkladov, ale vaše investície už nie. Tam si nesiete aj riziko prípadnej straty.

Aké ročné zhodnotenie by ste dosiahli na tomto mix produkte, ak by ste sporili 100 eur mesačne celý rok?

Za rok bude mať klient na účte 1207 eur. Je to však len očakávaný výnos, nakoľko časť vkladu je investovaná do podielových fondov, nevieme exaktne určiť výšku zhodnotenia ako pri termínovanom vklade,“ vysvetľuje Rastislav Blažej, produktový riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Blažej upozorňuje aj na to, že investičný horizont fondov, do ktorých sa presúva časť vkladu klienta je dlhší ako jeden rok. Preto je tento produkt vhodný na dlhodobé, postupné sporenie.


Prémiové sporenie od VÚB banky


VÚB banka ponúka tiež podobný produkt- Prémiové sporenie, ktorý je mixom sporenia a investovnia.  Pravidelne sporiť a investovať môžete už od 15 eur mesačne a strop je 1 000 eur za mesiac. Obmedzenie je v tom, že minimálna doba sporenia je 4 roky.

Sporenie je tiež bez zriaďovacieho, vstupného a výstupného poplatku. Na druhej strane, súčasťou investovania sú i správcovské a transakčné poplatky.

"Tie však klient neplatí priamo pri transakcii s jeho podielovými listami. Výška týchto poplatkov je zverejnená v štatúte a predajnom prospekte každého podielového fondu,“ dodáva Alena Walterová, hovorkyňa VÚB banky.

Ak vydržíte pravidelne sporiť 4 roky, banka vám dá prémiu 0,5% z celkovej investovanej sumy. Tú dostanete len vtedy ak investujete každý mesiac a nepožiadate o vyplatenie podielových listov vydaných v rámci VÚB AM Prémiového sporenia.

Vaše investície v podielových fondoch opäť nie sú chránené Fondom ochrany vkladov, ale ako upozorňuje Walterová, vaše peniaze sú chránene zákonom o Kolektívnom investovaní, zákonom o Cenných papieroch a dohľadom depozitára a Národnej banky Slovenska.

Pri tomto type produktu vám tiež banka nezaručí koľko zarobíte za rok ako je to u bežných sporiacich produktoch. Hodnota vašej investície môže byť vyššia ale i nižšia ako váš počiatočný vklad.

Výška zhodnotenia v podielovom fonde závisí od vývoja podkladových aktív nakúpených v podielovom fonde. V zásade však platí, že podielové fondy ponúkajú potenciál vyššieho zhodnotenia investície pri dodržaní základných pravidiel investovania,“ dodáva hovorkyňa VÚB banky.

Bonus k termínovanému vkladu


V J&T Banke získa každý klient k termínovanému vkladu darček v podobe podielu v zmiešanom dlhopisovom fonde J&T Bond EUR.

Cieľom tohto produktu je ukázať, najmä konzervatívnym klientom, o koľko vyššie zhodnotenie dosiahnu, pokiaľ svoje prostriedky zainvestujú,“ vysvetľuje Anna Macaláková, riaditeľka odboru Komfort a Magnus v J&T banke.

Výhodou tohto produktu je, že banka investuje spolu s vami a podiel vo fonde dostanete zadarmo. Nevýhodou môže byť, že minimálny vklad je nastavený dosť vysoko na 10 000 eur.

"Po vložení 10 000 eur na termínovaný vklad získa klient úrokovú sadzbu 2 % ročne. Výška výnosu vo fonde sa odvíja od zhodnotenia cenných papierov v jeho portfóliu. Nie je fixne stanovená, avšak predpokladáme, že klient by mohol dosiahnuť výnos okolo 5 % ročne," odhaduje Macaláková.

Ak máte voľné finančné prostriedky a máli sa vám úrok na sporiacom či termínovanom účte, môžete využiť aj investičné produkty. Musíte však byť pripravený na vyššie poplatky, riziko straty a dlhší investičný horizont.
 
Foto: BANKY.sk