OTP Banka dosiahla v prvom štvrťroku zisk takmer 2 mil. eur

14.05.2018 (14:40)

V medziročnom porovnaní je to nárast, keďže prvom štvrťroku minulého roka banka evidovala zisk 23 tis. eur.

OTP Banka Slovensko dosiahla v prvom štvrťroku čistý zisk 1,9 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa účtovnej závierky výrazný nárast. V rovnakom období vlaňajška to bol totiž zisk 23 tis. eur. Čisté výnosové úroky po úprave zaznamenali nárast o 57,5 %. Kvartálne čisté výnosy z poplatkov a provízií poklesli o 15,4 % na 2,6 mil. eur. V minulom roku banka vykázala stratu 5,93 mil. eur. V roku 2016 strata predstavovala 3,02 mil. eur.

Pozitívne očakávania v oblasti hospodárskeho rastu, spotreby domácností a znižovania miery nezamestnanosti by mali podľa vyjadrení OTP Banky vytvoriť aj v roku 2018 pozitívne prostredie pre bankový sektor. Na druhej strane však zvyšujúca sa miera zadlženosti domácností bude viesť Národnú banku Slovenska k ďalším opatreniam pre tlmenie rastu úverov obyvateľstvu. “Z týchto dôvodov je možné očakávať pretrvávajúci tvrdý konkurenčný zápas o klientov vo všetkých segmentoch,“ uviedla banka vo výročnej správe.

V tomto roku OTP Banka očakáva osempercentný nárast celkového úverového portfólia, pričom najväčšie prírastky by mali byť v oblasti úverov na bývanie a spotrebných úverov. V prípade firemných úverov bude banka klásť dôraz na segmenty SME a mikro podnikateľov, celkovo v tomto segmente očakáva štvorpercentný nárast. Pozitívny vývoj predpokladá i v oblasti faktoringu a produktov financovania obchodu a exportu, ktoré s veľkou váhou môžu navýšiť aj poplatkové príjmy banky. Na strane depozít pre OTP Banku zostáva kľúčové udržanie výnosovosti netermínovaných vkladov.

OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfóliom produktov a služieb pre fyzické osoby, sektor malých a stredných firiem a právnické osoby.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia