OTP Banka Slovensko v prvom kvartáli so ziskom 23 tis. eur

28.04.2017 (14:00)

V medziročnom porovnaní je to pokles o 96,7 %.

OTP Banka Slovensko dosiahla v prvom kvartáli tohto roka čistý zisk 23 tis. eur. Ako ďalej vyplýva z účtovnej závierky, v medziročnom porovnaní je to pokles o 96,7 %. Čisté úrokové výnosy, ktoré sú hlavným zdrojom zisku, vykázali pokles. Na druhej strane, čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 38,6 % na 3 mil. eur.

Prevádzkový hospodársky výsledok sa medziročne zvýšil o 16 %, a to najmä vďaka rastu čistých príjmov z poplatkov a provízií a zníženiu prevádzkových nákladov o 5 %. “Z dôvodu konzervatívnejšieho posudzovania kvality svojho úverového portfólia banka medziročne zvýšila náklady na krytie úverových rizík o 44 %,” uviedla spoločnosť v tlačovej správe.

V minulom roku vykázala banka stratu 3 mil. eur. V roku 2015 pritom evidovala zisk 2,95 mil. eur. Vlani však spoločnosť pristúpila ku konzervatívnejšiemu posudzovaniu kvality úverového portfólia a výrazne zvýšila pomer krytia znehodnotených úverov opravnými položkami. Z tohto dôvodu náklady na krytie rizík medziročne vzrástli o 86 %, prekročili prevádzkový zisk a banka zaznamenala záporný hospodársky výsledok po zdanení.

OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfóliom produktov a služieb pre fyzické osoby, sektor malých a stredných firiem a právnické osoby.


Zdroj: SITA, Foto: redakcia