OTP Banka vykázala vlani stratu takmer 4 mil. eur

06.03.2019 (11:00)

Za rok 2017 to bolo stratové hospodárenie na úrovni necelých 6 mil. eur.

OTP Banka Slovensko vykázala v minulom roku stratu 3,97 mil. eur. Ako ďalej vyplýva zo zverejnených informácií, aj v roku 2017 banka vykázala stratu, avšak v medziročnom porovnaní ju znížila o 33,1 %. Predvlani totiž vykázala stratu 5,93 mil. eur. Stratu za rok 2018 plánuje banka vysporiadať z nerozdelených ziskov minulých rokov. Rozhodovať o tom bude valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 4. apríla. Okrem toho je na programe aj informácia o zvýšení základného imania.

Rok 2018 bol podľa vyjadrení banky predovšetkým v znamení modernizácie interných procesov a implementácie legislatívnych zmien. „Pre banku našej veľkosti znamenajú realizácie projektov vyplývajúcich z požiadaviek európskej legislatívy nielen veľké náklady, ale aj značné viazanie personálnych kapacít. O to viac úsilia sme museli vynaložiť, aby sme popri týchto povinnostiach našli dostatočné kapacity a finančné zdroje na rozvojové projekty v oblasti konkurencieschopnosti bankových služieb,“ informovala generálna riaditeľka OTP Banky Zita Zemková.

Na trhu nízkych úrokových sadzieb v oblasti úverov mala banka obmedzený priestor pre rast výnosov. Nižšie marže banka musela dobiehať vyšším objemom predaja spotrebiteľských a hypotekárnych úverov. Čisté úrokové výnosy tak vlani poklesli o takmer 20 % na 35,2 mil. eur. Objem retailových úverov poklesol o necelé jedno percento na 731 mil. eur.

Banke sa darilo podľa jej vyjadrení v získavaní netermínovaných depozít. Počet aktívnych klientov sa zvýšil medziročne o 8 %. Bežné účty stúpli o 6,8 % na 237 mil. eur. Sporiace účty a vkladné knížky vzrástli o 9 % na 181 mil. eur. Na druhej strane, termínované vklady poklesli o 21,1 % na 225 mil. eur. Celkové retailové vklady tak medziročne poklesli o 4,5 % na 643 mil. eur.

V roku 2019 banka očakáva sedempercentný nárast celkového úverového portfólia, pričom ťažiskovými oblasťami budú opäť úvery na bývanie a spotrebné úvery. Významný podiel na plánovanom raste úverového portfólia budú mať aj úvery poskytnuté mikro segmentu a malým spoločnostiam. Na strane depozít pre banku zostáva kľúčové udržanie efektívnosti svojho financovania pri zvyšovaní komfortu a služieb pre klientov. Banka očakáva rast depozít zabezpečený bežnými a sporiacimi účtami.

OTP Banka Slovensko je súčasťou finančnej skupiny OTP Group s pôsobnosťou na slovenskom bankovom trhu od roku 2002. Je univerzálnou bankou s portfóliom produktov a služieb pre fyzické osoby, sektor malých a stredných firiem a právnické osoby.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák