OTP Banke ku koncu marca klesol výrazne zisk

29.04.2013 (15:30)

 
OTP Banka Slovensko dosiahla v prvom kvartáli zisk 276 tis. eur. V medziročnom porovnaní klesol o 68,3 %. "Hospodárske výsledky negatívne ovplyvňuje vlani zavedená banková daň a pokles úrokového príjmu v dôsledku poklesu marží,“ povedal člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky Rastislav Matejsko.

Pre konkurenčný tlak na úrokovú maržu celkový prevádzkový príjem medziročne poklesol o 4 %, a to napriek medziročnému nárastu čistého výnosu z poplatkov a provízií o 4 %. Celkové prevádzkové náklady sú medziročne vyššie o 7 %, podľa banky predovšetkým pre vlani zavedený bankový odvod. Ziskovosť banky podporilo medziročné zníženie nákladov na krytie rizík na úvery a podsúvahu o 28 %, pričom krytie zlyhaných úverov opravnými položkami sa výrazne zvýšilo.

Bilančná suma banky narástla medziročne o 6 % na 1,334 mld. eur, pričom banka financovala svoj rast zvýšením klientskych vkladov o 8 %. K tomuto rastu prispel tak segment obyvateľov pri raste o 9 %, ako aj korporátny segment s rastom 5 %. Brutto úvery narástli medziročne o 1 %, pričom úvery obyvateľom narástli o 10 % a korporátne úvery poklesli o 7 %.Zdroj: SITA, Foto: BANKY.sk