Peter Krutil

člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne,
Peter Krutil vyštudoval ekonómiu na Fakulte manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Absolvoval rôzne kurzy zamerané na finančné trhy a obchodovanie s cennými papiermi a stáže v Creditanstalt Vienna a Creditanstalt London. Kariéru v bankovníctve odštartoval v roku 1991 vo VÚB banke, kde obchodoval s cennými papiermi a uvádzal nové spoločnosti na Burzu cenných papierov. V roku 1993 bol dílerom peňažného a kapitálového trhu v Tatra banke. Potom až do roku 1998 bol riaditeľom a neskôr členom predstavenstva Creditanstalt Securities, o.c.p., Bratislava. V roku 1998 pôsobil na Ministerstve hospodárstva SR. V Slovenskej sporiteľni pôsobí od decembra 1998 a je zodpovedný za oblasť kapitálových trhov.