Plať mobilom a vyhraj 3000 eur

Prima banka pripravila pre všetkých svojich klientov, ktorí majú Osobný účet akciovú ponuku, v ktorej môžu získať finančnú výhru.

Podmienky

  • máte zriadený Osobný účet v Prima banke
  • vykonáte aspoň v jednom kalendárnom mesiaci počas trvania kampane najmenej 10 platieb mobilným telefónom alebo hodinkami (Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Xiaomi Pay) u obchodníkov na platobnom termináli alebo na internete
  • nie ste v omeškaní s plnením žiadnych zmluvných povinností voči banke

Výhra

Po skončení kampane vyžrebujú 10 výhercov. Každý z výhercov získa sumu 3 000 eur. Výhra bude pripísaná na Osobný účet výhercov do 15 dní od žrebovania.

Trvanie kampane

Platnosť marketingovej kampane je od 01.4.2024 do 30.06.2024.

Prima banka

Pozrite si zľavy, ktoré pre vás pripravili ostatné banky