Poplatkov pri investovaní je veľa. Nie sú však vysoké.

Autor: Mário Skyba
19.06.2017 (16:30)

Pri investovaní cez banku sa pripravte na poplatky, ktorým sa nevyhnete, ani keď vaše peniaze nebudú zarábať.
Ak chcete pri investovaní využiť pomoc banky, tá si za asistenciu bude účtovať niekoľko poplatkov. Pri investovaní do podielových fondov vás neminú vstupné a výstupné poplatky, ani správcovský poplatok.

Výška poplatkov závisí od druhu cenného papiera a od objemu transakcie. Poplatky sa pohybujú v niekoľkých percentách z investovanej sumy, pričom majú minimálne a maximálne stropy.

Poplatky pri investovaní do fondov

Pri podielových fondoch sa môže výška vstupných a výstupných poplatkov pohybovať od nuly do piatich percent podľa typu fondu a zvolenej investičnej stratégie. „Závisí od stratégie správcovskej spoločnosti, či účtuje alebo neúčtuje klientom vstupné poplatky. Štandardne sa účtujú za sprocesovanie danej investície,“ tvrdí Jaroslav Pilát, generálny riaditeľ Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti  Poštovej banky. Výška správcovského poplatku sa pohybuje orientačne od jedného do dvoch percent. Platíte za to, že sa vám správca stará o vaše peniaze.
 

Čo vás zaujímalo v investičnej poradni?


Napokon platíte aj výstupné poplatky, ale zvyčajne iba vtedy, ak z investície zdupkáte predčasne. “Veľmi často si tieto poplatky po dodržaní investičného horizontu konkrétneho fondu správcovská spoločnosť neúčtuje. Ide skôr o poplatok, ktorý má byť skôr brzdou, aby klient nevyberal svoje peňažné prostriedky pred dodržaním investičného horizontu,” vysvetľuje Pilát.
 
Ak by ste si chceli overiť poplatky pre konkrétny fond, nájdete ich v štatúte daného fondu, ktorý je štandardne zverejnený na weboch správcovskej spoločnosti či sprostredkovateľa.
 
Neprehliadnite

Poplatky pri nákupe akcií a dlhopisov

Za nákup alebo predaj akcií a dlhopisov tiež zaplatíte poplatky v závislosti od zrealizovaného objemu. Zvyčajne sa pohybujú v desatinách percenta z objemu realizovanej transakcie, pričom majú minimálne dolné sumy v desiatkach eur. Podobne je to aj pri nákupe dlhopisov.Každá banka či správcovská spoločnosť má vlastnú štruktúru poplatkov.

Pri spoplatňovaní sa pritom zohľadňuje aj trh, na ktorom sa cenný papier obchoduje. Ak ide o bezpečnejšie krajiny z Európy, Ázie či USA, poplatok je nižší. Pri ostatných krajinách je poplatok o niečo vyšší, pretože sú viac rizikové.
 

Zlato je nákladné

Pri investovaní do žltého kovu vás čaká poplatok za jeho nákup a predaj. Obchodník na klienta môže čiastočne preniesť aj náklady spojené s prepravou, úschovou zlata, jeho poistením prípadne s overovaním pravosti.
Foto: Ivan Sedlák