Poslanci schválili zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte

24.03.2022 (17:50)

Osoby, ktoré si budú na penziu sporiť prostredníctvom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, budú mať nárok na rovnaký daňový režim ako na príspevky do tretieho piliera.

Parlament vo štvrtok schválil zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte. Nový zákon neobsahuje žiadne pôvodne navrhované fiškálne stimuly smerujúce k vyššej motivácii sporiť si na penziu v treťom pilieri. Osoby, ktoré si budú na penziu sporiť prostredníctvom celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, budú mať nárok len na rovnaký daňový režim ako na príspevky do tretieho piliera. Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sú v súčasnosti pre daňovníka nezdaniteľnou časťou základu dane a je možné odpočítať ich od základu dane najviac do výšky 180 eur za rok.

Zákon obsahuje len tie ustanovenia, ktoré doplnia regulačný rámec pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt, a ktorými sa vykonajú vybrané články nariadenia Európskej únie. Ide o oblasti, ktorých doplnenie je pre vykonanie nariadenia EÚ nevyhnutné. Vzťahujú sa na sporiacu a výplatnú fázu nového osobného dôchodkového produktu a kompetencie Národnej banky Slovenska v súvislosti s celoeurópskym osobným dôchodkovým produktom.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh poslanca NR SR Petra Cmoreja (SaS), ktorý upravuje tzv. programový výber a jednorazové vyrovnanie. Minimálna hranica pre poberanie dočasného dôchodku sa zníži z pôvodne navrhovaných 10 rokov na 5 rokov. Zníži sa aj minimálne obdobie pre poberanie tzv. programového výberu nasporenej sumy. Postupným čerpaním sa bude dávka vyplácať najviac 5 rokov po dosiahnutí dôchodkového veku sporiteľa. Ak má sporiteľ dôchodkový vek napríklad 62 rokov a o postupný výber nasporenej sumy požiada ako 65-ročný, úspory si postupne vyberie počas dvoch rokov. Podľa pôvodného vládneho návrhu mal programový výber úspor trvať najmenej 10 rokov. Skrátením tohto obdobia na 5 rokov po dosiahnutí penzijného veku sa podľa Cmoreja celoeurópsky osobný dôchodkový produkt zatraktívni.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí z pôvodného návrhu vypustilo ustanovenia, ktoré upravovali osobný dôchodkový produkt a podmienky jeho poskytovania, fiškálne stimuly pre iných poskytovateľov ako doplnkové dôchodkové spoločnosti ako aj ďalšie články, ktorými sa menili a dopĺňali iné zákony, a ktorými sa mal osobný dôchodkový produkt, resp. nadväzujúce opatrenia vykonať.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia