Poštová banka ku koncu septembra so ziskom 32,5 mil. eur

10.11.2017 (15:00)

V medziročnom porovnaní je to zníženie o 37,3 %.

Poštová banka dosiahla ku koncu septembra čistý zisk 32,5 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to zníženie o 37,3 %. Pokles je však podľa vyjadrení banky plánovaný. Ovplyvňuje ho predovšetkým modernizácia banky a zmena strategického zamerania na retailový segment.
Banka totiž významne investovala do rozvoja nových produktov a modernizácie zastaraných a chýbajúcich informačných systémov. Ďalej to bol rebranding obchodnej siete, intenzívnejšia marketingová komunikácia a modernizácia distribučnej siete, ale aj zmena stratégie banky v oblasti korporátneho bankovníctva.
Hospodárenie v roku 2017 je podľa vyjadrení Poštovej banky lepšie, ako pôvodne plánované. Dôvodom je hlavne výrazne lepší ako plánovaný výkon retailového segmentu. Ďalej to bol aj nižší nárast operatívnych nákladov banky, ako aj mimoriadne zisky z finančných a menových operácií.
Poštová banka vznikla na konci decembra 1992 a svoju činnosť začala 1. januára 1993. Na základe zmluvy so Slovenskou poštou predáva svoje produkty a služby aj prostredníctvom vyše 1 500 pôšt umiestnených na celom území Slovenska. Ku koncu júna 2013 bol ešte vyše 90-percentným vlastníkom banky Istrokapital, no od júla 2013 skupina J&T vlastní majoritu.
Zdroj: SITA, Foto: Poštová banka