Používaš mobil viac ako 20 minút denne? Ochráni ťa WAVEEX!

Autor: (PR správa)
10.02.2016 (13:00)

V dnešnej dobe si život bez smartfónu väčšina z nás už ani nevie predstaviť. Telefonujeme, SMS-kujeme, mailujeme, fičíme na Facebooku, využívame množstvo aplikácií. Je však takéto aktívne používanie mobilného telefónu pre náš organizmus bezpečné? (PR správa)

Každý elektrospotrebič  okolo seba vytvára elektrické, magnetické a eletromagnetické polia. Vďaka tomu sa elektrosmog nachádza prakticky všade - v domácnosti, v kancelárii, na pracoviskách, v aute, či pri vedení vysokého napätia.

Aktívny telefónny hovor vytvára nízkofrekvenčné magnetické pole v tesnej blízkosti mobilného telefónu, jeho úrovne však nie sú konzistentné a obsahujú  medzery a špičky (gradienty). Tieto dráždia bunky nášho organizmus, ktorý reaguje stresom.

Čo všetko môže spôsobovať žiarenie z telefónov

  • Bunková komunikácia v tele môže byť narušená a toxické látky sa ťažšie odbúrajú z tela. V tele sa ľahšie rozmnožujú baktérie, vírusy a huby.
  • Elektrosmog v tele vytvára nežiadúce kyslé prostredie.
  • Elektrosmog v spálni môže narušiť spánok aj podnietiť bolesti hlavy a migrénu.
  • Epidemiologické štúdie potvrdzujú, že v posledných rokoch výrazne stúpla elektromagnetická precitlivelosť populácie. S tým súvisí aj za posledných 10 rokov stúpajúca neplodnosť v dôsledku zníženej živatoschopnosti spermií.
  • Elektrosmog vplýva na deti viac ako na dospelých, keďže na rozdiel od nich majú deti anatomicky odlišnú stavbu lebky - jednak v hrúbke a hustote kostí, a hlavne v množstve tekutiny v mozgu v porovnaní s mozgom dopelého človeka. To sposobuje vyšší prienik EM poľa na až jeho desaťnásobne vyššiu absorbciu. Najviac sú postihnuté deti predškolského veku s hrúbkou lebečnej kosti 0,5 mm. Ak sa oprieme o výsledky medzinárodnej výskumnej správy k dnešnému dňu, 3-7% detí školského veku trpí poruchami pozornosti s hyperaktivitou. U týchto detí sa prejavuje deficit pracovnej pamate v spojení s nepozornosťou, čo sposobuje neschopnosť písomne zachytávať počúvaný text.
Pozrite si krátke video o elektrosmogu a o tom, čo vás pred ním ochrániWAVEEX – čip, ktorý vás ochráni

Používanie čipu WAVEEX na vašom mobilnom telefóne (alebo na inom zariadení vytvárajúcom elektromagentické žiarenie) výrazne redukuje účinky týchto zariadení na ľudský organizmus.
  • vyrovnáva špičky magnetických polí
  • zabraňuje negatívnym zmenám v krvnom profile
  • znižuje úroveň záťaže organizmu
  • činí mobilné žiarenie znesiteľné pre náš organizmus
  • znižuje teplo generované elektromagnetickými poliami (EMF)
Vedecké štúdie ukázali, že WAVEEX zníži EMF až o 99,5% - a to bez toho, aby akokoľvek ovplyvnil funkcie mobilného telefónu. Keďže WAVEEX neruší frekvencie, neznižuje príjem mobilného signálu.

Vďaka týmto vlastnostiam je WAVEEX vôbec najefektívnejším produktom svojho druhu na trhu.

Čip môže byť použitý tiež k harmonizácii EMF vyžarovaných z iných elektronických prístrojov - ako sú TV, notebooky, stolové počítače, monitory, bezdrôtové telefóny, wi-fi routery a pod. WAVEEX prilepený do oblasti tepelných zdrojov týchto zariadení tiež zabezpečí značné zníženie tepla.
waveex

Ako sa používa WAVEEX

WAVEEX
je čip trojuholníkového tvaru, ktorého 5 strieborných vrstiev redukuje elektromagnetické vlny. Je testovaný a certifikovaný. Lepí sa priamo na batériu alebo čo najbližšie k batérii či inému zdroju.

WAVEEX si môžete zakúpiť samostatne, alebo v zvýhodnených rodinných baleniach.


 
Zdroj: www.waveex.sk, Foto: waveex.sk