Predčasným dôchodcom sa bude meniť výška dôchodkov, reálne budú mať vyššie dôchodky

06.05.2024 (18:20)

Sociálna poisťovňa prepočítava predčasné starobné dôchodky priznané pred 1. januárom 2023.

„Tým poberateľom, ktorí do dovŕšenia dôchodkového veku zároveň získali najmenej 40 odpracovaných rokov, upraví zníženie dôchodku z 0,5 % na 0,3 % za každých 30 dní od vzniku nároku po dovŕšenie dôchodkového veku,“ vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Táto zmena sa týka viac ako 47 tisíc poberateľov.

Podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2022 sa predčasný starobný dôchodok znižoval o 0,5 % za každých 30 dní od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku vždy, bez rozdielu na počet odpracovaných rokov. Prepočítaním týchto dôchodkov sa zabezpečí, že všetci poistenci, ktorí získali 40 odpracovaných rokov, budú mať dôchodok znížený iba o 0,3 % a nebudú tak znevýhodnení oproti poistencom, ktorí do predčasného starobného dôchodku odišli od 1. januára 2023.

V praxi to teda znamená, že výška ich súčasného dôchodku sa tým pádom zvýši. Sociálna poisťovňa dotknutým poberateľom taktiež vyplatí doplatok rozdielu od 1. januára 2023 po dátum rozhodnutia, teda do mája 2024. „Poberateľom dôchodku, ktorých sa táto zmena týka, zašle Sociálna poisťovňa o tejto zmene písomné rozhodnutie. Sociálna poisťovňa vykoná tento krok automaticky, nie je potrebné oň žiadať,“ prízvukuje M. Kontúr. Pre poberateľov predčasných starobných dôchodkov, ktorým vznikol nárok pred rokom 2023, to znamená, že sa ich dôchodok buď zvýši (teda splnili podmienku 40 odpracovaných rokov), alebo ostane na rovnakej úrovni (čiže nesplnili podmienku 40 odpracovaných rokov).

Poberatelia predčasného starobného dôchodku, ktorí majú nárok na nové určenie sumy ich dôchodku a nedostanú v priebehu mája rozhodnutie, sa nemusia obávať. Povinnosťou Sociálnej poisťovne vyplývajúcou zo zákona o sociálnom poistení je prepočítať sumu predčasného starobného dôchodku do 31. decembra 2026. Celkovo je potrebné určiť novú sumu predčasného starobného dôchodku viac ako 125 000 dôchodcom, prepočet tak Sociálna poisťovňa vykonáva postupne, v niekoľkých etapách.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia