Privatbanka ku koncu marca dosiahla zisk 1,27 mil. eur

03.05.2017 (18:00)

V medziročnom porovnaní je to mierny nárast o 7,3 %.


Privatbanka dosiahla v prvom kvartáli tohto roka čistý zisk 1,27 mil. eur. Ako ďalej vyplýva z jej účtovnej závierky, v medziročnom porovnaní je to mierny nárast o 7,3 %. Čisté úrokové výnosy poklesli o 10,1 % na 2,73 mil. eur. Naopak, čisté prijaté poplatky a provízie sa zvýšili o 51,2 % na 2,2 mil. eur.

Za celý tento rok banka odhaduje, že dosiahne zisk 6,3 mil. eur. V medziročnom porovnaní by to znamenalo zníženie o zhruba 30 %, keďže v roku 2016 evidovala spoločnosť zisk 9,11 mil. eur. Minuloročný zisk banky vzrástol medziročne o 74 %. Na pokles čistých úrokových výnosov mala vplyv podľa vyjadrení Privatbanky pretrvávajúca nízka úroveň trhových úrokových sadzieb, ktorej dôsledkom bolo zníženie úrokových sadzieb úverového portfólia a portfólia cenných papierov.

Získajte vstupný bonus až 2 000 EUR

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák