Privatbanka v minulom roku dosiahla zisk cez 9 mil. eur

06.04.2018 (18:00)

V medziročnom porovnaní zisk Privatbanky vzrástol o 4 %.

Privatbanka dosiahla v minulom roku zisk po zdanení vo výške 9,4 mil. eur. Ako vyplýva z výročnej správy spoločnosti, v medziročnom porovnaní to predstavuje nárast o 4 %. V tomto roku banka počíta s čistým ziskom v objeme 7,4 mil. eur, čo by teda predstavovalo medziročné zníženie zhruba o 27 %.

Najväčším zdrojom minuloročného zisku ostali čisté úrokové výnosy, ktoré dosiahli 11,6 mil. eur a medziročne poklesli o 11 tis. eur. Počas roka 2017 pretrvávala podľa vyjadrení banky nízka úroveň trhových úrokových sadzieb, ktorej dôsledkom bolo zníženie úrokových sadzieb úverového portfólia a portfólia cenných papierov. Na strane pasív Privatbanka zaznamenala pokles úrokových sadzieb na primárnych zdrojoch.

Významnou mierou sa na dosiahnutom vlaňajšom zisku banky podieľali aj čisté výnosy z poplatkov a provízií. V minulom roku dosiahli sumu 11,5 mil. eur pri medziročnom raste o 17 %. K celkovému zisku banky prispel taktiež čistý zisk z obchodovania s cennými papiermi a čistý zisk z devízových a derivátových obchodov.

Bilančná suma dosiahla na konci vlaňajška 657,5 mil. eur. V porovnaní so stavom z konca roka 2016 je to nárast o 6 %. Pohľadávky voči klientom sa zvýšili o 18 % na 342,4 mil. eur. Záväzky voči klientom stúpli o 5 % na 463,8 mil. eur. Na konci tohto roka plánuje spoločnosť dosiahnuť bilančnú sumu na úrovni 707 mil. eur.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák