Privátne bankovníctvo je svojim spôsobom životný štýl

Autor: Andrej Zaťko, riaditeľ odboru privátneho bankovníctva, prokurista a člen predstavenstva J&T BANKY
02.05.2011 (14:00)

Tak na strane banky, ale najmä na strane klienta.

Privátne bankovníctvo je dnes už pevnou súčasťou finančného života a porovnávať ho s bežnými bankovými službami, ktoré sú len jeho podmnožinou nie je ani možné. PB svojou podstatou prekonáva hranice klasických bankových služieb, ktorým dáva ľudský rozmer. Klientovi pomáhame peniaze zarobiť, uchovať hodnotu jeho majetku a aj si ho užívať. Na druhej strane, to čo služby PB okrem šírky produktov skutočne odlišuje, je výrazný osobný vzťah klienta a privátneho bankára. Bankár by sa mal snažiť spoznať dokonale klientov majetok, investičné správanie. Musí pochopiť z čoho plynú jeho zdroje, ako dlho ešte chce byť aktívny, aké má plány do budúcna, akým štýlom si majetok užíva, či má rodinu, čo sú hodnoty, ktoré v živote zastáva. Až na základe tohto poznania sa dá naozaj zodpovedne pracovať s jeho majetkom. Samotný údaj že máte voľných 10 či 100 miliónov je síce fakt, ale nám príliš nepomôže v tom, ako ich správne zainvestovať. Pri vyšších sumách sa spolu zamýšľame nad oveľa systematickejším štruktúrovaním majetku, jeho právnou ochranou pred rôznymi situáciami v živote, ktoré môže očakávať. To sme už ale mierne za hranicou privátneho bankovníctva, ale skôr niekde v poli Wealth managementu a v službách Family office.

Vrcholom komplexného servisu privátneho bankovníctva sú služby concierge, ktoré môžeme pomenovať aj ako life style management. Starostlivosť o klientovo súkromie a voľný čas je najdynamickejšie sa rozvíjajúca súčasť služieb PB. Klientom umožňuje obrovskú voľnosť a uchováva ich najcennejšiu hodnotu - čas. Od organizovania dovoleniek, nakupovania, až po správu vlastného majetku. Jednoducho platí, že ten, kto si raz vyskúša komplexný balík služieb privátnej banky, inak už nechce.

Pre klientov PB hľadáme tie najlepšie investičné príležitosti na trhu. Vlastné produkty dopĺňame o starostlivo vybrané domáce i zahraničné investičné ponuky. Z tých vlastných ide v prvom rade o private equity investície. Banka sprostredkúva klientom financovanie projektov cez zmenkové a dlhopisové programy. Ide o najžiadanejšie produkty aj zo strany investorov v posledných rokoch, preto ich ponuku neustále rozširujeme. Pribúdajú ďalšie možnosti podieľania sa na financovaní konkrétnych projektov, ale aj dlhopisové emisie skupiny J&T, či ďalších spoločností. Komplexná správa portfólia klienta je ďalšou žiadanou službou. Po pochopení očakávaní klienta už jeho finančný majetok ďalej spravuje banka a klient tak nemá žiadne starosti s premýšľaním nad investíciami. Ponuku dopĺňajú tiež podielové fondy, kde náš vlastný fond J&T Opportunity patrí dlhodobo medzi najvýnosnejšie zmiešané fondy v ČR. Pribudli k nemu fondy pre kvalifikovaných investorov, komoditný fond a pripravujme fond zameraný na nehnuteľnosti. Z bankových produktov sú to klasické vkladové produkty, ktoré svojimi parametrami prispôsobujeme špecifickým požiadavkám majetnejších a podnikavejších klientov. So sadzbami prevyšujúcimi tie konkurenčné. Veľmi populárne sú tiež štruktúrované produkty, kde s istotou bankového vkladu získavate výnos iného aktíva, alebo napríklad výnos minimálne o percento vyšší od inflácie.
Zdroj: J&T Banka,