Register bankových úverov a záruk sa rozšíri o ďalšie údaje, poskytovať by sa mali elektronicky

25.09.2023 (16:10)

Register bankových úverov a záruk by sa mal upraviť, údaje by sa mali klientom z tohto registra poskytovať v elektronickej podobe. Vyplýva to z opatrenia Národnej banky Slovenska, ktoré dala do pripomienkového konania. Zmeny by mali byť účinné od 1. januára budúceho roka, niektoré odseky opatrenia až od 1. júla 2024.

Cieľom tohto opatrenia je zohľadniť návrhy a požiadavky, ktoré vznikli zo strany subjektov finančného trhu, ako aj zo strany Národnej banky Slovenska a z aplikačnej praxe spojenej s prevádzkou registra bankových úverov a záruk. Návrh opatrenia zároveň umožní Národnej banke Slovenska poskytovať údaje klientom z registra v elektronickej podobe.

Slovenská banková asociácia vyhodnotila materiál tak, že na bankové subjekty bude mať negatívne aj pozitívne vplyvy. Tie spočívajú v príprave technických nastavení systémov, no zároveň sa podľa bánk zabezpečí vyššia kvalita zbieraných údajov. Údaje budú totiž presnejšie a štruktúrovanejšie.

Bankové systémy sa rozšíria o päť položiek, ktoré sa pridajú do rozsahu zbieraných údajov. Budú to informácie týkajúce sa dlžnej čiastky klienta, zmluvného vzťahu, druhu projektového financovania, druhu nehnuteľnosti a pribudne aj kolónka nehnuteľnosť vo výstavbe. Tieto údaje sú podľa návrhu potrebné na účely finančnej stability, identifikácie, monitorovania a analýzy rizík spojených so sektorom komerčných nehnuteľností. Ten je totiž podľa centrálnej banky potenciálny zdroj systémového rizika pre finančnú stabilitu na Slovensku.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák