Rezort financií plánuje zaviesť elektronický systém zverejňovania cien tovarov

10.05.2024 (18:20)

Ministerstvo financií plánuje opäť novelizovať zákon o cenách. Tentokrát je ich cieľom vytvoriť legislatívny rámec pre zavedenie elektronického systému zverejňovania cien vybraných druhov tovarov.

Dosiahnuť chcú to, aby verejnosť mala dostatočné informácie o cenovom vývoji.

Ministerstvo má široké spektrum kompetencií. Vypracováva koncepciu cenovej politiky a predkladá ju vláde, ustanovuje podmienky pre dohodovanie a reguláciu cien a rozhoduje vo veciach regulácie cien. Medzi jeho kompetencie patrí teda aj zabezpečenie zriadenia webového sídla na účel informovania o plnení úloh podľa zákona o cenách.

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov do 28. mája. Predpokladaný termín začatia pripomienkového konania je druhý štvrťrok 2024.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák