Rodičia by mali začať sporiť deťom ideálne hneď od ich narodenia

13.12.2019 (10:45)

Cieľ sporenia ukáže, aj vzhľadom na vek detí, na ako dlho je možné peniaze zaviazať a aké produkty sú na to najvhodnejšie.

Ak sa rodičia rozhodnú svojim deťom sporiť, je dobré vedieť, aké produkty sú na to vhodné a na čo si treba dávať pozor. "Ak hovoríme o sporení, prvým krokom by malo byť stanovenie cieľov," konštatuje analytička Finančného kompasu Iveta Hudáková. Je dôležité podľa nej vedieť, či chce rodič sporiť na vzdelanie, byt alebo to bude rezerva na život po štúdiu. "Dôležité je pripraviť sa na tie najväčšie výdavky dieťaťa, ako štúdium alebo peniaze na "štart do života". Ideálne je dieťaťu odkladať peniaze hneď od jeho narodenia na mesačnej báze," radí partner spoločnosti Tower Finance Ondrej Broska.

Práve štúdium je jeden z hlavných dôvodov, prečo dieťaťu začať sporiť čo najskôr, keďže ide o investíciu, na ktorú sa treba pripravovať dlhodobo. Na sporenie pre deti je možné využiť rôzne produkty, ako sporiace programy a účty pre deti, detské vkladné knižky, ale aj sporenie do podielových fondov. Ako pre agentúru SITA povedala PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková, nízke úroky na sporení sú síce faktom súčasnosti, avšak sporiť by sme mali aj za týchto okolností. Klasické sporenia v bankách totiž nie sú investičným nástrojom, na ktorom sa dá zbohatnúť, ale slúžia na odkladanie peňazí na naše budúce plány a predovšetkým na vytváranie rezervy.

Jednou z foriem sporenia pre deti sú detské sporiace účty, ktorých výhodou je, že väčšinou za zriadenie a vedenie nič klient neplatí. "Navyše peniaze podliehajú zvýhodnenému ročnému úroku, ktorý je v porovnaní s bežnými sporiacimi účtami o niečo vyšší," uviedla Hudáková. Sporenie k detskému účtu je bezplatné len za istých podmienok, napríklad pri pravidelných vkladoch. Takáto forma je vhodná najmä pre konzervatívnejších rodičov, ktorí chcú svojim deťom vytvoriť finančnú rezervu a nie je pre nich prvoradé zhodnocovanie. Aj vkladné knižky sú skôr konzervatívny spôsob sporenia.

Práve v časoch nízkych úrokov na sporeniach je ich pridanou hodnotou podľa Gálikovej možnosť odkladať si peniaze na konkrétny účel. "Čím viacej sporení s cieľom, teda sporiacich podúčtov, si klient založí, tým lepšie, pretože má lepší obraz o tom, koľko peňazí a kam si odkladá, ako aj o tom, kedy dosiahne cieľovú sumu. A v konečnom dôsledku si tak nasporí viac, ako keby mal všetky úspory neprehľadne na jednom mieste," uviedla Gáliková.

K sporiacim produktom patrí aj stavebné sporenie pre deti. "Prostriedky sa dieťaťu zhodnocujú o úrok a štátnu prémiu až do jeho osemnástich rokov. Pri takomto type sporenia dokážu rodičia svojmu potomkovi pripraviť okolo 12 až 15 tisíc eur," hovorí riaditeľ odbytu z Prvej stavebnej sporiteľne Kamil Timura. Táto nasporená suma síce neumožňuje podľa neho kúpu nového bývania, ale je dobrým základom na ďalšie financovanie nehnuteľnosti. To, čo robí stavebné sporenie podľa Hudákovej atraktívnym, je vyšší úrok, štátna prémia a flexibilita vkladov. Odrádzať však podľa nej môže spoplatnené zriadenie a vedenie účtu a tiež nízka likvidita.

Ak chce klient dosiahnuť vyššie zhodnotenie, mal by uvažovať o investovaní. Tu však treba brať do úvahy podstatne vyššiu mieru rizika a nižšiu likviditu. "Voľba konkrétnych nástrojov závisí od viacerých faktorov a preferencií konkrétneho človeka. Zaujímavou investičnou príležitosťou sú určite nehnuteľnosti či pozemky, avšak tu potrebujeme väčší počiatočný kapitál. Investovať od nižších súm sa dá napríklad prostredníctvom korporátnych dlhopisov alebo fondov, prípadne kombináciou bankových sporiacich produktov s investičnými," povedala Gáliková.

Pri životnom poistení by mal klient upriamiť pozornosť na prepočet sumy, ktorú po uplynutí poistnej doby dostane dieťa. Môže totiž nastať situácia, že poistenec získa v porovnaní s vkladmi oveľa menšiu čiastku. "Príčinou sú najmä skryté poplatky a nevýhodne nastavený produkt. Pri životnom poistení so sporením musíte rátať s nízkou likviditou, čo znamená, že sa k peniazom dostanete až po uplynutí poistnej doby," informuje Hudáková.

Ideálne podľa psychologičky je, keď sa naučia sporiť už deti. Ak si osvoja tento návyk v rannom veku, v dospelosti ho budú považovať za úplne prirodzený. Naučiť deti neminúť hneď všetky peniaze, ktoré dostanú, môže byť náročné. "Dieťa sa prirodzene učí pozorovaním, sleduje a vníma dianie okolo seba, následne ho napodobňuje. Najbližším vzorom pre dieťa sú jeho rodičia, preto aj v otázke sporenia je veľmi dôležitý práve ich prístup k financiám," dodáva psychologička Jana Slovíková z Linky detskej istoty.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák