Roman Truhlář

Generálny riaditeľ mBank pre Slovensko a Českú republiku,
Vyštudoval ekonómiu na Karlovej Univerzite. Vedomosti si ďalej rozvíjal štúdiom business managementu na Limburg University v Belgicku.
Nový generálny riaditeľ mBank nastúpil na svoju pozíciu v októbri 2011. So sebou si prináša dvadsaťročné skúsenosti z medzinárodných bánk. V minulosti pôsobil v Československej obchodnej banke, kde zastával pozíciu riaditeľa klientského portfólia, divízie Poštovná sporiteľňa, v ING a v Citibank.