Sadzobník poplatkov Slovenskej sporiteľne - zmeny od 1.12.2013

Autor: redakcia Banky.sk
05.12.2013 (11:20)

Dodatok č.2, ktorý nadobudol platnosť 1.12.2013, prináša zmeny, ktoré sa týkajú Osobného účtu.

V rámci služieb, ktoré sú zahrnuté v mesačnom poplatku za Osobný účet, pribudla ďalšia výhoda:

Zľava 100 % z jedného poplatku za službu Vlastná karta k jednej elektronickej platobnej karte. (Ušetríte 5 €). Vlastnú kartu si môžete sami navrhnúť na www.vlastnakarta.sk.

Pokiaľ Klient v súčasnosti nemá vydanú platobnú kartu so službou Vlastná karta, zľava sa mu poskytne pri vydaní novej Platobnej karty s touto službou.

Neprehliadnite
Zdroj: Slovenská sporiteľňa, Foto: Ivan Sedlák