Sadzobník poplatkov UniCredit Bank – zmeny od 1.10.2013

Autor: redakcia BANKY.sk
02.10.2013 (16:30)

V novom sadzobníku poplatkov nájdete zmeny týkajúce sa sporiacich účtov, úverov, debetných a kreditných kariet.

Sporiaci účet - Še3 účet:

UniCredit Bank zvýšila platbu za bezhotovostné platby debetné – platobný príkaz na úhradu na pobočke z 0,8 na 1 €.

Úvery:

Pri všetkých úveroch UniCredit Bank nebude účtovať poplatok 4% zo sumy úveru, pokiaľ klient úverovú zmluvu vypovie z dôvodu nečerpania úveru.

Hypo úvery:

Pri všetkých úveroch UniCredit Bank nebude účtovať poplatok 4% zo sumy úveru (min. 166 EUR), pokiaľ klient úverovú zmluvu vypovie z dôvodu nečerpania úveru.
UniCredit Bank zaviedla však nový jednorázový poplatok za nečerpanie úveru vo výške 500 €.

Debetné karty:

Banka zvýšila ročný poplatok za karty Maestro/ Maestro Bratislavskú mestskú kartu z 7,50 na 8 € a za Xtra Kartu z 6,7 € na 8 €.
Zvýšila poplatky za platbu kartou v SR a v zahraničí ako aj dobíjanie kreditu mobilných operátorov cez bankomaty z 0,10 € na 0,15 € a platí to pre všetky debetné karty okrem (VISA Classic Magna a Bezkontaktnej debetnej platobnej nálepky StickAir).

Z ďalších služieb, ktoré sú poskytované k debetkám, UniCredit Bank zvýšila poplatky za:
  • Zmenu limitu a Znovuvytlačenie PIN čísla z 3,32 € na 5 €.
  • Znovuvydanie karty po strate, krádeži a poškodení z 5 € na 10 €.
  • Poplatok za poskytnutie hotovosti v núdzi a za vydanie núdzovej karty je v jednotnej výške 150 €. Predtým si UniCredit Bank za túto službu účtovala skutočné náklady, ktoré mala s touto službou spojené. (Platí pre karty MasterCard Standard/VISA, Classic, Gold/VISA, Gold, VISA Classic Magna) a tiež pre všetky kreditné karty.
Kreditné karty:

UniCredit Bank zaviedla novú službu Bezhotovostný prevod z kartového účtu na bežný účet vo výške 2,20 €.

Za znovuvytlačenie PIN čísla zaplatíte ponovom 5 € (predtým 3,32 €).

Odporucame
Zdroj: UniCredi Bank, Foto: Ivan Sedlák