Skokové navýšenie cien energií nedokážu podniky premietnuť do zakontrahovaných zákaziek

08.07.2022 (18:25)

Výroba mnohých z nich tak podľa generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andreja Lasza beží v strate.

Aktuálna situácia v slovenskom priemysle je veľmi krehká a napätá. V reakcii na dopad vývoja cien energií na slovenské priemyselné podniky to pre agentúru SITA uviedol generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Andrej Lasz. Ako dodal, pre priemysel je extrémne náročné reagovať na skokové navýšenie cien energií. Obzvlášť, ak výrobcovi súčasne rastie nielen cena plynu ako tepelného nosiča, ale zároveň aj ako komodity potrebnej na ďalšiu výrobu.

„Každý podnik má vlastnú stratégiu, akým spôsobom energie nakupuje. Je to rôznorodé, nemožno to zovšeobecniť pre celý priemysel. Niektoré spoločnosti majú uzavreté dlhodobé kontrakty na rok, dva dopredu, iné musia nakupovať za spotové ceny," zhodnotil situáciu jednotlivých firiem Lasz. Skokové navýšenie vstupných nákladov však podľa neho podniky nedokážu premietnuť do zakontrahovaných zákaziek a výroba mnohých z nich tak beží v strate.

Najohrozenejšie sú podľa asociácie vysoko energeticky náročné spoločnosti, pri ktorých sú náklady na elektrinu mnohonásobne vyššie než v iných podnikoch. „Vidíme to napríklad v oravskom OFZ, ktoré ohlásilo hromadné prepúšťanie 150 ľudí. Tesne pred zatvorením je aj žiarske Slovalco, ktorému elektrická energia predstavuje 40 až 60 % výrobných nákladov. Takto obrovské náklady vysoko energeticky náročných spoločností môžu viesť až k úplnému utlmeniu a zavretiu výroby," priblížil Lasz.

Opätovne pritom poukázal na možnosť pomoci z Environmentálneho fondu. „Napriek naším opakovaným apelom sa Ministerstvo životného prostredia SR nevie dohodnúť s rezortom financií na využití prostriedkov z Environmentálneho fondu na účely, pre ktoré bol zriadený," zhodnotil. Výška kompenzácií pre energeticky náročné podniky je tak podľa neho na Slovensku oproti iným krajinám násobne nižšia, čo spôsobuje, že nedokážu konkurovať ani podnikom na vnútornom európskom trhu.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák