Skupina ČSOB vlani pre vyššie opravné položky s poklesom zisku

09.03.2021 (18:20)

Úvery poskytnuté klientom medziročne vzrástli o 5,6 %.

Skupina ČSOB dosiahla v minulom roku konsolidovaný čistý zisk v objeme 45,39 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 35,8 %. Spoločnosť síce zaznamenala podľa jej vyjadrení rast úverov aj vkladov, no pod pokles zisku sa podpísala nevyhnutná tvorba opravných položiek, ktoré sa v medziročnom porovnaní zvýšili štvornásobne.

Opravné položky však podľa vyjadrení spoločnosti neznamenajú a ani nesignalizujú v súčasnosti zhoršenú kvalitu portfólia. Tá zostáva podľa ČSOB stále nezmenená a na dobrej úrovni. „Vyššia tvorba opravných položiek potvrdzuje našu pripravenosť na prípadné významné zhoršenie ekonomickej situácie,“ uvádza skupina ČSOB.

Čisté úrokové výnosy vlani medziročne klesli o 3,9 % na 197,7 mil. eur. Pretrvávajúce trhové prostredie nízkych úrokových sadzieb a súčasná pandemická situácia sú podľa skupiny hlavnými príčinami medziročného poklesu. Čisté výnosy z poplatkov a provízií klesli o 1,4 % na 70,6 mil. eur.

Úvery poskytnuté klientom medziročne vzrástli o 5,6 % a na konci vlaňajška dosiahli sumu 7,937 mld. eur, a to najmä vďaka 13-percentnému rastu objemu úverov na bývanie. Vklady a úvery prijaté od klientov medziročne vzrástli o 17,1 % na 7,471 mld. eur. K medziročnému nárastu prispel najmä rast objemu vkladov na bežných účtoch fyzických osôb, ktorý sa medziročne zvýšil o 18,6 % a takisto rast objemu termínovaných vkladov štátnych orgánov, ktorý sa oproti roku 2019 takmer zdvojnásobil.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák