Skupina ČSOB za deväť mesiacov so ziskom cez 55 mil. eur

31.10.2017 (10:30)

V medziročnom porovnaní sa deväťmesačný zisk znížil o 20 %. 

Finančná skupina ČSOB dosiahla ku koncu septembra konsolidovaný čistý zisk 55,4 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to pokles o 20 %. Zisk skupiny vrátane sesterskej ČSOB Poisťovne dosiahol 64 mil. eur pri znížení o 16 %. Pod pokles sa podľa vyjadrení skupiny podpísal predovšetkým vlaňajší jednorazový výnos z výmeny akcií Visa. Po eliminácii tohto jednorazového efektu by sa medziročný pokles zisku pohyboval na úrovni 2 %.

Získajte vstupný bonus až 999 EUR

Čisté úrokové výnosy sa znížili o 0,6 % na 154,1 mil. eur. Tento pokles je podľa vyjadrení ČSOB ovplyvnený trhovým prostredím nízkych úrokových sadzieb, ktorý skupina čiastočne kompenzovala nárastom objemu poskytnutých úverov ako aj nižšími nákladmi na financovanie. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 10,2 % na 44,4 mil. eur.

Konsolidovaná bilančná suma skupiny ČSOB dosiahla na konci deviateho mesiaca 9,069 mld. eur pri medziročnom náraste o 8,4 %. Úvery poskytnuté klientom sa zvýšili o 8,9 % na 6,436 mld. eur. Záujem klientov o úvery na bývanie priniesol nárast o 13 %, spotrebné úvery vzrástli o 22 %. Klientske vklady stúpli o 0,6 % na 5,704 mld. eur. Vklady na bežných účtoch fyzických osôb vzrástli o 23 %. Záujem fyzických osôb o investovanie do podielových fondov sa premietol do zvýšenia objemu vkladov o 17 %.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach.


Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák