Skupina Poštovej banky, popri investíciách do modernizácie, zvýšila zisk aj výnosy

19.03.2019 (09:30)

Skupina Poštovej banky zvýšila v roku 2018 celkový konsolidovaný čistý zisk o 6,4 milióna eur na 54,3 milióna eur. Vyplýva to z dnes zverejnenej konsolidovanej účtovnej závierky skupiny.Vlaňajšok bol historickým míľnikom pre celú skupinu Poštovej banky, kedy svoj biznis rozložila na tri piliere. Popri pokračujúcom repozicioningu v klasickom bankovníctve, s výrazným fokusom na retailové bankovníctvo a strategickom partnerstve so Slovenskou poštou do roku 2026, otvorila digitálny kanál v podobe 365.bank a rozšírila svoje služby o zákaznícke financovanie kúpou spoločnosti Amico Finance. Skupinu Poštovej banky dopĺňa Prvá Penzijná správcovská spoločnosť, ktorá vyrástla na trhovú trojku, Poštová poisťovňa a Dôchodková správcovská spoločnosť. „Významné zmeny, inovácie a nové produkty, ktoré sme na trh priniesli, sa ukázali ako opodstatnené a prejavili sa aj v lepšom hospodárení spoločnosti,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko.

Pod rast konsolidovaného zisku sa podpísalo hlavne zvýšenie čistých úrokových výnosov skupiny medziročne zo 165,8 milióna eur na 171,8 milióna eur. Poštová banka zaznamenala v roku 2018 rekordný medziročný nárast spotrebných úverov. Dosiahla nový míľnik, keď poskytla celkovo už miliardu retailových úverov a historicky prvýkrát podiel výnosov z retailových klientov prekročil výnos z korporátnych. Stúpli aj čisté výnosy z poplatkov a provízií, konkrétne z 33,1 milióna eur v roku 2017 na 39,7 milióna eur v roku 2018. Medziročne poklesla aj čistá tvorba opravných položiek a rezerv, nakoľko sa banke darí zlepšovať kvalitu jej portfólia.
Neprehliadnite Aktíva skupiny zostali bez výraznejšej zmeny na úrovni 4,3 miliardy eur, z čoho vyše polovicu tvorili úvery a preddavky poskytnuté klientom, ktoré medziročne narástli o 302 mil. eur hlavne v oblasti retailu.

Zisk spoločnosti rástol napriek zvýšeným personálnym nákladom, čo bolo dôsledkom zmeny obchodného modelu so Slovenskou poštou. Jej pracovníci sa v rámci konceptu Banka na pošte stali od začiatku roka 2018 zamestnancami Poštovej banky. Z tohto dôvodu sa počet zamestnancov v skupine Poštovej banky v priemere zvýšil z 1 498 na 1 645. Už v januári bolo na 203 poštách zriadených 322 špecializovaných pracovísk, ktoré postupne prechádzali modernizáciou a redizajnom. Skupina Poštovej banky má tak vôbec druhú vlastnú najväčšiu pobočkovú sieť na Slovensku. Banka tiež integrovala do svojich štruktúr zamestnancov svojej dcérskej spoločnosti PB Partner.

Významným medzníkom v rozvoji skupiny bola aj akvizícia spoločnosti Amico Finance od maloobchodného predajcu elektroniky NAY, vďaka ktorému skupina Poštovej banky získala na trhu splátkového predaja 11-percentý podiel. Tým sa stala štvrtým najväčším hráčom v poskytovaní nákupu na splátky a už po dvoch mesiacoch bola trhovou jednotkou v objeme novo poskytnutých pôžičiek. Plánom je túto pozíciu ešte posilniť a do konca roku 2019 sa stať dvojkou na trhu splátkového predaja.

„Po výraznom rebrandingu v roku 2017 a spustení nových biznis línií v roku 2018 sme položili základy pre ďalší rast skupiny Poštovej banky a stali sme sa plnohodnotným konkurentom na finančnom trhu,“ dodáva A. Zaťko.
 
Poštová banka pôsobí na slovenskom trhu už 26 rokov. S viac ako miliónom klientov patrí v oblasti retailu k najsilnejším bankám. Jej vlastnú sieť tvorí 50 pobočiek, 190 bankomatov a svoje služby poskytuje aj na viac ako 1 500 poštách po celom Slovensku. Jej klienti majú k dispozícii viac ako 7 000 miest na výber hotovosti. Štandardnú ponuku bankových produktov a služieb dopĺňajú poistné produkty, podielové fondy a dôchodkové sporenie v druhom pilieri.

(PR servis)

 
Zdroj: Poštová banka , Foto: Poštová banka