Skupina Slovenskej sporiteľne ku koncu marca so ziskom 68 mil. eur

28.04.2023 (18:25)

Skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla v prvom štvrťroku konsolidovaný čistý zisk 68 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to nárast o 89,8 %.

„Výsledky sa vyvíjajú podľa nášho plánu,“ povedal finančný riaditeľ a člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne Pavel Cetkovský. Úvery ťahajú podľa neho najmä korporátni klienti s takmer tretinovým medziročným nárastom. Pri úveroch retailovým klientom nastalo ku koncu vlaňajška ochladenie, no v úvode tohto roka to bol opäť rast.

Slovenské firmy, a teda aj celá ekonomika, sú podľa Cetkovského stále v celkom dobrej kondícii. „Firmy nemusia prepúšťať, stále mierne klesá aj podiel nesplácaných úverov a vďaka tomu môžeme držať rizikové náklady na veľmi nízkej úrovni. A keďže prevádzkové náklady dokážeme držať pod kontrolou, podarilo sa nám dosiahnuť pozitívny výsledok,“ komentoval Cetkovský.

Čistý úrokový výnos medziročne narástol o 20,3 % na 125,1 mil. eur. Dôvodom bol pokračujúci rast úrokových sadzieb. Čistý príjem z poplatkov a provízií medziročne narástol o 13,6 % na 50,1 mil. eur. Pozitívny vplyv bol prevažne v kategórií poplatkov za platobné služby, ktoré medziročne narástli pre mimoriadny výnos od spoločnosti Visa a aj pre zvýšený objem transakcií, ale aj v rámci kategórie poplatkov za úverové produkty.

Objem úverových produktov klientom medziročne stúpol o 10,6 % na 18,1 mld. eur. Úvery poskytnuté obyvateľstvu vzrástli o 1,6 %, resp. o 0,2 mld. eur. Najvýznamnejším zdrojom rastu boli medziročne úvery na bývanie, ktoré stúpli o 8,8 %, resp. 0,8 mld. eur. Spotrebné úvery stúpli o 5,0 %, resp. 100 mil. eur. Úvery korporátnym klientom medziročne vzrástli o 32,4 %, resp. o 1,5 mld. eur, a dosiahli 6,3 mld. eur. Vklady obyvateľstva poklesli z 13,9 mld. eur na 13,1 mld. eur. Celkové záväzky voči klientom vzrástli z 15,9 mld. eur na 17,2 mld. eur.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák