Slabosť nemeckej ekonomiky sa podpisuje pod súčasný marazmus zahraničného obchodu aj na Slovensku

09.05.2024 (18:05)

Marcové výsledky zahraničného obchodu analytikov sklamali. Objem aktívneho salda zahraničného obchodu bolo 577,4 mil. eur a v medziročnom porovnaní podľa Štatistického úradu SR kleslo o 119,4 mil. eur.

Dvanásťmesačný kumulovaný prebytok zahraničného obchodu sa zmiernil po prvýkrát od decembra 2022, a to z februárových 4,5 % HDP na marcových 4,3 % HDP. Vývozy aj dovozy sa v marci prepadli do dvojciferných medziročných poklesov.

V oblasti exportu, pokleslo deväť z desiatich sledovaných sektorov. Najviac klesol export v triede stroje a prepravné zariadenia, a to o 18,5 %. Najvýraznejší pokles zaznamenal export automobilov. V medziročnom porovnaní klesol vývoz o 16,4 % na 8,7 mld. eur. Takmer 80 % exportu smerovalo do členských štátov EÚ, kde medziročne klesol celkový objem vývozu o 12,9 %. Import klesol medziročne o 16,3 % na 8,2 mld. eur. Pokles zaznamenali podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka všetky triedy tovaru v štruktúre dovozu. Najvýraznejší pokles zaznamenali autosúčiastky a celkovo dovoz v triede stroje a prepravné zariadenia, a to o 21,4 %.

„Slabosť nemeckej ekonomiky, ktorá bude tento rok znamenať jej pravdepodobnú stagnáciu, sa podpisuje primárne pod súčasný marazmus zahraničného obchodu aj na Slovensku. Aj keď stále očakávame, že nemecká ekonomika by sa v priebehu druhého polroka mohla začať obnovovať, rast nebude výrazný a štrukturálne bude založený na iných odvetviach, ako by potrebovalo Slovensko,“ povedal Boháček. Automobilový sektor čelí podľa neho viacerým výzvam, medzi tie najdôležitejšie možno zaradiť prítomnosť vysokokonkurenčnej čínskej produkcie. Tá mení európsky automobilový trh. Problémom sú podľa Boháčka aj vyššie výrobné náklady, ktoré doliehajú na zisky automobiliek.

Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák očakáva, že exportná aktivita ostane pod tlakom približne do konca leta. Citeľnejšie oživenie v zahraničnom obchode príde podľa neho v závere roka, ruka v ruke s oživením u našich zahraničných partnerov. „Kľúčové preto bude, ako sa budú vyvíjať ekonomické indikátory, napríklad inflácia, či politika centrálnej banky. Zatiaľ čo v eurozóne očakávame znižovanie sadzieb už v najbližších mesiacoch, na opačnej strane Atlantiku je znižovanie sadzieb zahalené výrazne vyššou neistotou,“ konštatuje Horňák. Nižšie sadzby uvoľnia podľa neho zovretie menovej politiky a povzbudia aktivitu firiem. To spolu s rastom reálnych príjmov a ekonomickej aktivity bude priať cyklickým sektorom, akým je napríklad aj ten automobilový.

Nálada v domácom priemysle podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka naznačuje, že prudký marcový pokles obratu v zahraničnom obchode by mohol mať len prechodný charakter. Významné oživenie aktivity domáceho priemyslu však zatiaľ podľa neho nesignalizujú ani ukazovatele sentimentu, ktoré napriek zlepšeniu naďalej ostávajú prevažne v červených číslach. V tomto roku očakáva, že prebytky zahraničného obchodu by sa mohli korigovať smerom nadol k 3 % HDP. Ďalšie výraznejšie rozšírenie prebytkov zahraničného obchodu očakáva najmä v roku 2026, spolu s nábehom produkcie u viacerých ohlásených investícií v automobilovom priemysle.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák