Slováci sa kvôli darčekom a estetickým zákrokom zadlžovať nechcú. Úvermi financujú najmä bývanie

16.03.2023 (13:00)

Záujem o spotrebné úvery u Slovákov rastie. Celkový objem spotrebných úverov sa v januári medziročne zvýšil o 2,2 % a v medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské úvery taktiež mierne vzrástli o 0,3 %. Skúsenosť s nimi má každý druhý Slovák. Podľa prieskumu Poštovej banky si takmer 50 % z opýtaných bralo spotrebný úver do výšky 5 000 eur. Len necelé tri percentá si požičali na kozmetický zákrok alebo krajšie Vianoce. Väčšina Slovákov pristupuje k spotrebným úverom zodpovedne. Dobrou správou je, že v medziročnom porovnaní klesol objem zlyhaných úverov o 6 %.

Peniaze si už na dovolenky či darčeky požičiavame len zriedka.

Z prieskumu Poštovej banky vyplýva, že Slováci sa stavajú k pôžičkám zodpovedne. „Riadia sa pravidlom, že vec, na ktorú si požičiavame, by mala mať dlhšiu životnosť, ako je doba splácania. Zodpovedný prístup pri čerpaní spotrebného úveru je jeden zo základných pilierov stabilného rozpočtu,“ vysvetľuje Lenka Kalafut Lendacká, hovorkyňa Poštovej banky. Najmenej si na prilepšenie k sviatkom či kozmetické vylepšenie požičiavajú Žilinčania a Nitrania – iba 1,3 % opýtaných. Najviac si za takýmto účelom brali úver obyvatelia Bratislavského kraja – 6,8 %. Z takýchto dôvodov si najčastejšie berú úvery mladší ľudia vo veku do 29 rokov, v priemere 5 % respondentov. S pribúdajúcim vekom však záujem o úvery na skrášľovanie či vianočné nákupy klesá. Rozdiel medzi ženami a mužmi je pritom úplne zanedbateľný.

Pôžičky využívame na zveľaďovanie nášho bývania

Najčastejšie sa pôžičky u nás využívajú na rekonštrukciu bývania a vybavenie domácnosti. Za týmto účelom si ju berie takmer 60 % opýtaných. Viac ako 28 % respondentov pôžičku využilo na financovanie vozidla a každý desiaty Slovák si svoj spotrebný úver zobral na dofinancovanie svojej hypotéky. Najviac využívajú túto možnosť obyvatelia Bratislavského kraja, až v 15 % prípadov. Ich vyšší záujem o dofinancovanie hypotéky práve spotrebným úverom sčasti ovplyvňuje aj vysoká cena nehnuteľnosti na m2 v tomto regióne. Ceny nehnuteľností v Bratislavskom kraji boli v roku 2022 o 27 % vyššie ako celoslovenský priemer.

Počet zlyhaných spotrebných úverov na Slovensku poklesol

So spotrebným úverom má skúsenosti každý druhý respondent prieskumu. Slováci najčastejšie siahajú po úveroch v objeme do 5 000 eur. V takejto výške si ho zvolilo takmer 50 % opýtaných. Gro úverov teda tvoria tie do výšky 10 000 eur, preferuje ich dokopy viac ako 76 % opýtaných. Nad 20 000 eur si úver zobralo 8 % Slovákov. Kým sumy do 5 000 eur si najčastejšie berú Banskobystričania, pričom tak robia až takmer v 57 %, najmenej často po nich siahajú Bratislavčania – v tomto prípade ide o 39,2 % opýtaných. Spotrebné úvery nad 20 000 eur si berú najzriedkavejšie obyvatelia Košického kraja, iba v 3,2 % prípadov. Pritom správne si zvoliť objem spotrebného úveru, ako aj nastavenie jeho parametrov – dĺžka splácania, výška poplatkov a úrokovej sadzby a podobne - má zásadný vplyv na schopnosť úspešne splácať úver. Dobrou správou je, že podiel zlyhaných úverov na Slovensku medziročne klesá. Potvrdzuje to aj ich stav za tohtoročný január, kedy ich objem klesol na približne 355 000. „Banky k poskytovaniu úverov pristupujú veľmi zodpovedne, jednou z priorít je, aby klientom pomohli nastaviť a udržať zdravé financovanie. Zároveň je však potrebné, aby si aj žiadatelia správne zanalyzovali svoje možnosti splácať úver. Riziko platobnej neschopnosti môže v prípade dlhodobej PN či straty zamestnania pomôcť minimalizovať vhodne nastavené poistenie úveru,“ radí Lenka Kalafut Lendacká. Medzi dôvodmi na čerpanie pôžičky občas rezonuje aj preklenutie zlej finančnej situácie, platby za základné mesačné náklady či dočasná insolventnosť. Lenka Kalafut Lendacká však pripomína: „Takéto dôvody na žiadosť o pôžičku však môžu viesť k úverovej špirále. Pokiaľ sa človek dostane do situácie, kedy nedokáže splácať svoje pohľadávky, je potrebné, aby obratom kontaktoval banku. Možnosti sú rôzne, od refinancovania úverov, pokiaľ ich je viac, cez využitie poistenia úveru až po odloženie splátok.“ Zároveň je veľmi dôležité, aby si každý tvoril finančnú rezervu, ktorá mu v prípade neočakávaných situácií pomôže náročnú situáciu prekonať.

5 tipov, ako si správne vybrať spotrebný úver

1. Pôžička na potrebné veci. Pamätajte na to, že vec, na ktorú si beriete úver, by mala mať dlhšiu životnosť, ako je splatnosť úveru. Zážitky z dovolenky nám síce ostanú v pamäti a darčeky určite prinesú veľa radosti, ale patria do skupiny vecí, na ktoré by sme si mali našetriť, nie si požičať.

2. Nesiahajte hneď po prvej ponuke. Urobte si prieskum trhu, zistite si, za akých podmienok vám vedia banky požičať. Pýtajte sa aj na celkovú mieru nákladov (RPMN) a overte si, či s poskytnutím pôžičky nie sú spojené poplatky.

3. Úver si poistite. Poistenie splácania úveru vám pomôže minimalizovať riziká spojené so zmenou ekonomickej situácie v rodine. V prípade straty zamestnania či dlhodobej PN vám uľahčí situáciu.

4. Viacero úverov si spojte do jedného. Máte viac úverov? Aj starších a drahších? Spojte si ich a vyplaťte jedným. Môžete tak znížiť svoje mesačné splátky a aj ušetriť.

5. Popri splácaní úveru si vytvárajte rezervu. Myslite vždy na zadné vrátka. Finančná rezerva vám pomôže prekonať neočakávanú finančnú situáciu. A zároveň vám zníži finančný stres.

*Prieskum uskutočnila pre Poštovú banku agentúra 2muse v marci 2023 na vzorke 1 000 respondentov

(Tlačová správa)

 
Zdroj: Poštová banka , Foto: Poštová banka