Slovenská ekonomika začala rok 2018 dynamickým rastom

16.05.2018 (09:50)

Podľa rýchleho odhadu Štatistického úradu rástla slovenská ekonomika v prvom kvartáli tohto roka medziročne o 3,6 percenta, čo predstavuje zrýchlenie oproti 3,5-percentnému rastu z posledných troch mesiacoch roka 2017.Rast si po sezónnom očistení na medzikvartálnej báze udržal 0,9-percentné tempo. Zamestnanosť si v uplynulom kvartáli tiež udržala dynamiku rastu na 2,2-percentej medziročnej úrovni, no medzikvartálne spomalila rast na 0,4 percenta z 0,5-percentnej dynamiky na konci minulého roka.
 

Detailné zloženie rastu HDP bude zverejnené 7. júna, avšak vývoj jeho hlavných zložiek možno odhadnúť z už skôr zverejnených čiastkových dát:

  • Lokomotívou rastu boli spotreba domácností a investičná aktivita. Zahraničný obchod a vláda mali zrejme len malý príspevok k rastu.
  • Spotreba domácností vstupuje už do piateho rastového roku v rade, keď profituje z rekordne nízkej a ďalej klesajúcej mierny nezamestnanosti, z rekordne vysokej miery participácie pracovnej sily, z dynamického rastu miezd, zo silnej spotrebiteľskej dôvery ako aj zo zníženiu sklonu k úsporám. Plusom bolo pretrvávanie prostredia nízkych úrokových sadzieb pri pomerne uvoľnených úverových štandardoch.  
  • Investície by sa mali, po prekvapujúcom veľkom poklese v závere roka, odraziť, čo signalizoval robustný rast dovozov technológií. Navyše všeobecné cyklické oživenie v Európe, keď tempo rastu ekonomiky eurozónu dosahuje dvojnásobok jej potenciálu, praje súkromnej investičnej aktivite. Investičný dopyt by malo podporiť v priebehu roka aj zrýchlenie čerpania eurofondov.  
  • Hoci export tovarov v prvom štvrťroku ostal v blízkosti rekordného záveru roka, najmä vďaka automobilkám, nepredpokladáme, že zahraničný obchod významne pozitívne prispel k rastu HDP. Dôvodom je dvojciferný medziročný rast dovozov investičných tovarov ako aj silných dovozov na krytie spotreby.  
  • Vládny sektor zrejme mierne pozitívne prispieval k rastu HDP, pri pozvoľnom verejných výdajov, keď cítiť pomalú fiškálnu konsolidáciu. Malo by dochádzať aj k opätovnej akcelerácii spolufinancovania eurofondov pri ďalšom rastom mzdových taríf a pri rôznych výdavkoch v rámci sociálnych balíčkov.

Svetová ekonomika by mala v tomto roku zrýchliť tempo rastu na osemročné maximum a ekonomika eurozóny by sa mala udržať tempo rastu na úrovni okolo dekádneho maxima z minulého roka. V takomto priaznivom prostredí by mala naša ekonomika naďalej svižne rásť- viac ako štvorpercentným tempom. Ťahať by ju mal najmä dvojzáprah domáceho dopytu v podobe spotreby domácností a investícií.
 

RAST SLOVENSKEJ EKONOMIKY:

16.5. j&t
Zdroj: J&T Banka na základe dát Štatistického úradu SR

Zdroj: J&T banka, Foto: redakcia