Slovenská sporiteľňa

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
500 0,01% 2,0%* / 1,5% 2,2%* / 1,7% 2,5%* / 2,0% 3,0%*/ 2,5%
M - mesiac
* zvýhodnená sadzba. Ak spĺňate podmienky pre Lepšie úroky(=máte v SLSP účet + pravidelne investujete min. 20 eur), získate zvýhodnenú sadzbu
Platné od: 13.9.2023