Slovenská sporiteľňa v prvom štvrťroku hlási pokles zisku

29.04.2013 (11:00)

 
Skupina Slovenskej sporiteľne dosiahla v prvom kvartáli tohto roka čistý zisk 41,9 mil. eur. Medziročne je to pokles o 16,7 %. "Aj napriek poklesu čistého zisku, ktorý bol spôsobený najmä zvýšeným daňovým zaťažením pre banky, sa nám darí udržiavať si stabilne veľmi dobré hospodárske výsledky," povedal podpredseda predstavenstva Slovenskej sporiteľne Štefan Máj. Slovenská sporiteľňa zaplatila v prvom štvrťroku bankovú daň vo výške 10,5 mil. eur.

Čistý úrokový výnos skupiny medziročne klesol o 3 % na 109,3 mil. eur. Daný trend bol podľa sporiteľne ovplyvnený pretrvávajúcou nízkou úrovňou kľúčových úrokových sadzieb na trhu, čo vedie k následnému znižovaniu čistej úrokovej marže. Čistý príjem z poplatkov a provízií klesol o 1,4 % na 29,1 mil. eur. Tento pokles zodpovedá podľa vyjadrení Slovenskej sporiteľne očakávanému vývoju na trhu poplatkov v zmysle avizovaných legislatívnych zmien.

Bilančná suma skupiny Slovenskej sporiteľne medziročne vzrástla o 3,2 % na 11,972 mld. eur. Objem úverov klientom sa zvýšil o 6,5 % na 7,25 mld. eur. Z tohto objemu tvoria úvery poskytnuté obyvateľstvu 4,9 mld. eur a medziročne vzrástli o 10,4 %. Úvery na bývanie medziročne vzrástli o 16,0 %. Záväzky voči klientom vzrástli o 9,7 % na 8,94 mld. eur. Vklady obyvateľstva vzrástli v prvom štvrťroku na úroveň 6,7 mld. eur z úrovne 6,3 mld. eur dosiahnutej v prvom kvartáli minulého roka.

Slovenská sporiteľňa je najväčšia slovenská banka. Po podpise zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a Erste Bank o predaji majoritného balíka akcií, ktorý sa uskutočnil v januári 2001, sa Slovenská sporiteľňa začlenila do finančnej skupiny Erste.

Zdroj: SITA, Foto: © Ivan Sedlak