Slovensko zápasí s nedostatkom opravárov, mladí uprednostňujú univerzitné vzdelanie a zaznávajú remeselné zručnosti

10.05.2024 (18:15)

Slovensko zápasí s nedostatkom opravárov. Situácia sa pritom môže ešte zhoršiť.

Ako upozorňuje Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, nová smernica Európskej únie o práve na opravu totiž ukladá výrobcom zabezpečiť cenovo dostupné opravárenské služby v primeranej lehote počas dvojročnej záručnej lehoty, ale i po nej. Cieľom je, aby spotrebitelia nesiahali po nových výrobkoch, ale radšej si svoj pôvodný televízor či práčku nechali opraviť.

Na Slovensku však podľa generálneho sekretára asociácie Andreja Lasza právo na opravu narazí na nedostatok opravárov. Opravami spotrebičov sa u nás zaoberajú absolventi odboru elektromechanik - úžitková technika, ich počet však klesá. V školskom roku 2019/2020 evidoval tento odbor 51 novoprijatých prvákov, odvtedy sa ich počet každoročne znižuje a v súčasnom školskom roku je novoprijatých prvákov iba 21.

Potreba trhu práce je ale každoročne definovaná na minimálne 45 nových absolventov, a to v nej nie je zohľadnená nová legislatíva. „Smernica je teda výzvou nielen pre elektrotechnický sektor, ale aj pre pracovný trh na Slovensku. Nedostatok kvalifikovaných technikov a opravárov sa môže začať prejavovať najmä v regiónoch Bratislavy, Trnavy, Trenčína či Žiliny, kde už dnes vidíme nižší záujem študentov o tieto povolania," konštatuje asociácia.

Práve v spomínaných štyroch krajoch je počet novoprijatých žiakov, a tým pádom aj absolventov, od roku 2019 na úrovni 0. V nitrianskom kraji je záujem o daný odbor na úrovni priemerne 11 žiakov každý rok, v banskobystrickom sú to priemerne 4 žiaci, v prešovskom 8 a v košickom priemerne 9 žiakov. Podľa asociácie to súvisí najmä s nedostatočnou propagáciou uvedených povolaní medzi mladými ľuďmi. Dnes mnohí z nich uprednostňujú univerzitné vzdelanie a zaznávajú odborné a remeselné zručnosti.

„Pre zlepšenie situácie musíme zvýšiť propagáciu týchto povolaní ako atraktívnej možnosti kariéry mladých ľudí. Zamerať by sme sa mali aj na spoluprácu a prepájanie škôl s priemyselnými podnikmi, čo zabezpečí študentom nadobudnutie praktických zručností a skúseností," zdôraznil Lasz. Zároveň považuje za dôležité podporovať inovácie a technologický pokrok, aby technici a opravári získali prístup k najnovším nástrojom a znalostiam.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia