Sociálna poisťovňa odpúšťa pri splátkovom kalendári dlžníkom úroky

09.04.2020 (17:10)

Úrok 10 % z dlžnej sumy poisťovňa odpúšťa pre koronakrízu.

Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom sa dlžníkovi, ktorému pobočka Sociálnej poisťovne schválila splátkový kalendár, odpúšťa úrok predstavujúci 10 percent z dlžnej sumy. Vyplýva to z novely zákona, ktorou sa mení zákon o sociálnom poistení. Pred krízovou situáciou platilo, že ak Sociálna poisťovňa dlžníkovi povolila splátkový kalendár, jeho súčasťou boli mesačné splátky dlhu a tiež mesačné splátky 10-percentného úroku. Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

V prílohe rozhodnutia o povolení splátkového kalendára má každý dlžník presne uvedenú výšku istiny a úroku. Odteraz je teda dlžník povinný zaplatiť len mesačnú splátku dlžnej sumy a úrok sa počas krízovej situácie zo strany Sociálnej poisťovne nebude uplatňovať. Ak v priebehu mesiaca apríla príde so splátkou aj splátka úroku, túto sumu Sociálna poisťovňa zúčtuje v prospech splátky.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia