Sporiteľňa ČSOB ku koncu septembra so ziskom cez 640 tis. eur

13.11.2017 (15:00)

V medziročnom porovnaní je to pokles o 38 %.

ČSOB stavebná sporiteľňa dosiahla ku koncu septembra čistý zisk 642 tis. eur. Ako ďalej vyplýva z účtovnej závierky, ktorú spoločnosť zverejnila na svojej internetovej stránke, v medziročnom porovnaní je to pokles o 38 %. Čisté úrokové výnosy sa znížili o 14,6 % na 4,32 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií poklesli o 17,4 % na 1,24 mil. eur.
 
V minulom roku firma dosiahla podľa výročnej správy zisk po zdanení vo výške 1,18 mil. eur pri poklese o 41,2 %. Dôvodom bol vplyv poklesu úrokových výnosov spoločnosti a pokles bilančnej hodnoty úverov spôsobený fluktuáciou úverových klientov v sektore. Firma zároveň evidovala pokles prevádzkových výnosov o 6 %, pričom prevádzkové náklady mierne vzrástli. Vklady klientov vzrástli ku koncu roka na sumu 221 mil. eur. Schválená úverová produkcia vzrástla o 12 %.

ČSOB stavebná sporiteľňa vznikla na Slovensku v júni 2000. Licenciu na činnosť stavebnej sporiteľne získala v októbri 2000 a svoje služby začala poskytovať 1. decembra 2000. Firma je 100-percentnou dcérskou spoločnosťou ČSOB SR, ktorá patrí do belgickej skupiny KBC.
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák