Štát prestal zverejňovať údaje o verejných výdavkoch za lieky, upozorňuje INEKO

13.07.2021 (18:20)

Stráca sa tak podľa riaditeľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Petra Goliaša transparentnosť o použití zhruba 1,5 miliardy eur z verejných zdrojov.

Štát prestal zverejňovať údaje o verejných výdavkoch za lieky. Upozornil na to riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Peter Goliaš. Ako uviedol, pre pár drahých liekov, pri ktorých si farmafirmy chránia obchodné tajomstvo, sa verejnosť nedozvie o finančnej spotrebe tisícok liekov. Stráca sa tak podľa Goliaša transparentnosť o použití zhruba 1,5 miliardy eur z verejných zdrojov. Tieto údaje pritom napríklad INEKO pravidelne používa na vyčíslenie možných úspor pri efektívnejšom a intenzívnejšom využívaní generických a biosimilárnych liekov. Vlani takto odhalili plytvanie za 50 miliónov eur. Zastavenie zverejňovania podľa inštitútu zvyšuje riziko neefektívneho používania verejných zdrojov v zdravotníctve.

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejňovalo údaje o množstvách spotrebovaných liekov aj o úhradách zdravotných poisťovní a pacientov za lieky pravidelne až do minulého roka. Údaje zverejňovali na štvrťročnej aj celoročnej báze, táto prax sa však vlani zmenila. NCZI najskôr začalo na štvrťročnej báze zverejňovať len údaje o spotrebovaných množstvách, bez údajov o úhradách poisťovní či pacientov. A tento rok už aj na celoročnej báze za vlaňajšok zverejnili údaje len o množstvách bez údajov o finančných úhradách.

Ako uviedol Goliaš, INEKO na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadalo NCZI o poskytnutie databázy s finančnými úhradami za jednotlivé lieky za rok 2020, to však požiadavku INEKO zamietlo. „NCZI zastavilo zverejňovanie finančných úhrad za všetky lieky, pretože akceptovalo požiadavky niektorých farmaceutických firiem, ktoré sa obávajú, že by niekto mohol odhadnúť cenu za nimi predávané lieky. To by ich odrádzalo od poskytovania zliav, čím by zdravotné poisťovne museli platiť vyššie ceny. Ako vyplýva z odpovede NCZI, ide len o niekoľko finančne nákladných liekov, ktoré vo svojej terapeutickej skupine nemajú alternatívu. Tie však pre potreby našich analýz nie sú podstatné,“ konštatoval. Ani po odvolaní sa však INEKO k dátam nedostalo.

Táto situácia je podľa inštitútu v rozpore s trendom otvárania verejných dát, zvyšovania transparentnosti vo verejnej sfére a hľadania opatrení s najvyššou hodnotou za peniaze. Navyše žiadajú o zverejnenie dát z roku 2020, pri ktorých už argument o ochrane obchodného tajomstva nemá veľkú váhu, keďže ceny z tohto obdobia už pre realitu na súčasnom trhu nemusia byť podstatné. V súčasnosti preto skúšajú získať tieto údaje aj od zdravotných poisťovní, je to však komplikovanejší proces. „Reálne preto hrozí, že sa verejnosť o výške úhrad za jednotlivé lieky nedozvie a že prinajmenšom súkromný a mimovládny sektor nedokáže presnejšie identifikovať zdroje neefektívností v liekovej politike a tým ani nedokáže vytvoriť účinný tlak na zníženie plytvania pri úhradách za lieky,“ uzavrel riaditeľ INEKO.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia