Štvrťročný zisk Privatbanky stúpol o takmer 9 %

13.05.2019 (14:00)

Na celý tento rok si banka naplánovala, že dosiahne čistý zisk 8,9 mil. eur.

Privatbanka dosiahla za prvé tri mesiace tohto roka čistý zisk 2,32 mil. eur. Podľa zverejnených údajov je to medziročný nárast o 8,6 %. Banka rástla tak v úrokoch ako aj v rámci poplatkov. Čisté úrokové výnosy stúpli o 4,9 % na 3,3 mil. eur a čisté prijaté poplatky a provízie sa zvýšili o 20,7 % na 3,4 mil. eur. Stav klientských úverov vzrástol na 399,1 mil. eur a vklady klientov predstavovali sumu 567,8 mil. eur.

V minulom roku dosiahla banka zisk 8,43 mil. eur pri poklese o 10,7 %. Banka dosiahla podľa jej vyjadrení vo väčšine ukazovateľov hospodárske výsledky v súlade so stanoveným plánom, pričom plánovaný zisk po zdanení výrazne prekročila. Na celý tento rok si banka naplánovala, že dosiahne čistý zisk 8,9 mil. eur, čo by v porovnaní so skutočnosťou minulého roka znamenalo mierny nárast zhruba o 6 %.

Počas roka je cieľom banky zachovať, prípadne čiastočne rozšíriť produktovú ponuku pre bežnú klientelu, ktorej poskytuje služby cez siete regionálnych investičných centier a pobočiek. Zdroje od obyvateľstva predstavujú významnú časť zdrojovej základne bilančného biznisu banky. V roku 2019 banka plánuje pokračovať v predaji verejných emisií korporátnych dlhopisov pre retailovú klientelu.

Privatbanka, ktorá do konca októbra 2005 vystupovala pod názvom Banka Slovakia, vznikla zakladateľskou zmluvou 2. augusta 1995. V roku 2003 sa jej majoritným akcionárom stala rakúska banka Meinl Bank AG. O slovenskú banku prejavila záujem finančná skupina Penta a v prvej polovici júla 2007 koncentráciu schválil Protimonopolný úrad SR. V súčasnosti už vlastní skupina Penta v Privatbanke 100 % akcií. Banka sa špecializuje na poskytovanie služieb privátneho bankovníctva. Druhou hlavnou oblasťou činnosti banky je korporátne bankovníctvo.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák