Takmer každý ôsmy Slovák má dlhy po splatnosti

27.05.2024 (18:15)

Podiel Slovákov so záväzkami po splatnosti sa medziročne nezmenil. Ukázal to aktuálny prieskum spoločnosti Kruk Česká a Slovenská republika, ktorá sa zameriava na správu pohľadávok finančných ústavov a korporátnych zákazníkov.

Zatiaľ čo v predchádzajúcom roku narástol podiel dlžníkov s dlhmi po splatnosti z 8 % na takmer 13 %, aktuálny prieskum uvádza rovnaké hodnoty, teda 13 %. Bez zmien zostal aj pomer mužov a žien, viac dlhov po splatnosti majú muži oproti ženám. Dlhy po splatnosti majú najčastejšie ľudia vo veku 25 až 34 rokov, kde ide o každého piateho dlžníka.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol podiel nesplatených dlhov u bankových subjektov zo 48 % na 41 %. Nasledujú dlžné platby za služby typu telefón, či internet s medziročným nárastom z 24 % na 26 % a platby po splatnosti za bývanie, kde podiel klesol z 24 % na súčasných 18 % dlžníkov. Na štvrtom mieste sú nesplatené nebankové úvery, kde v porovnaní s predchádzajúcim prieskumom vidieť pokles z 23 % na 17 %. Skoro každý ôsmy nesplácaný záväzok predstavuje dlh voči príbuzným alebo priateľom.

Rovnako ako v minulom roku majú aj teraz dlžníci nesplácané záväzky najčastejšie vo výške 400 až 4 000 eur, ale ich podiel klesol z predchádzajúcich 43 % na súčasných 37 %. Najčastejšie majú také nesplatené záväzky ľudia vo veku 25 až 34 rokov s vysokoškolským vzdelaním. Mierne však vzrástol podiel dlžníkov so záväzkami po splatnosti vo výške nad 4 000 eur, a to z 24 % na 26 %, pričom spravidla ide o mužov bez maturity z Prešovského kraja. Zvýšil sa aj podiel dlžníkov s nesplácanými dlhmi do 400 eur, z minuloročných 34 % na súčasných 36 % dlžníkov. Také dlhy po splatnosti majú najčastejšie dlžníci vo veku 18 až 24 rokov.

Rovnako ako v predchádzajúcom roku je zďaleka najčastejšou príčinou nesplácanie záväzkov strata zamestnania, avšak podiel tejto príčiny klesá z minuloročných 42 % dlžníkov na súčasných 33 %. Ako druhú najčastejšiu príčinu nesplácania svojich dlhov uvádzajú respondenti prieskumu chorobu dlžníka alebo člena jeho rodiny, podiel 26 %. Na treťom mieste sa zhodne umiestnili vysoké splátky úverov, veľké nečakané výdavky a problémy s plánovaním rozpočtu.

Neschopnosť splácať svoje dlhy riešia Slováci najčastejšie obmedzením svojich výdavkov a dohodou s veriteľom o úprave výšky splátok a splátkového kalendára. Zároveň sa snažia nájsť si ďalšiu prácu alebo iný zdroj príjmov, aby mohli svoje záväzky začať opäť splácať. „Predovšetkým mladší ľudia však veľmi riskujú a berú si na splácanie svojich súčasných záväzkov ďalšie úvery a skoro každý desiaty dlžník nad svojimi nesplácanými záväzkami zatvára oči,“ dodáva generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová.
 
Zdroj: SITA, Foto: redakcia