Takto spoznáte nástrahy investičných reklám na sociálnych sieťach.

Autor: redakčne upravené
16.08.2023 (12:00)

Aj reklamné slogany treba čítať s porozumením. Niektoré pojmy si ľudia mýlia.

Na sociálnych sieťach sa neraz zobrazujú reklamy na investovanie do dlhopisov, ktoré lákajú na výnosy presahujúce 10 % ročne a marketingovo zdôvodňujú istotu vyplácania výnosov.
Pavel Škriniar, finančný analytik Swiss Life Select, upororňuje na tieto 3 veci:
  1. Fixný výnos nie je garantovaný výnos. Fixný znamená nemenný. Neznamená však, že sa bude určite vyplácať.
  2. Nominálna cena nie je trhová cena. Nominálna cena je uvedená na dlhopise. Trhová cena súvisí so záujmom vlastniť tento dlhopis, čiže je tvorená ponukou a dopytom po danom cennom papieri.
  3. Vyplatenie vkladu je podmienené existenciou a schopnosťou emitenta. Dlhopis je pôžička, ktorá sa má vrátiť. Vrátiť požičané môže iba existujúci subjekt.

Predtým, než vložíte svoje úspory do dlhopisov, položte si pár otázok

Ako dlho poznáte emitenta?

Emitent je spoločnosť, ktorá vydala dlhopisy.

Viete, z čoho bude platiť úroky a splácať dlhopisy?

Prináša projekt stabilné príjmy a jednorazový príjem pred splatnosťou dlhopisu?

Prečo spoločnosť uprednostnila emisiu dlhopisov pred úverom alebo emisiou akcií?

Podniky majú viacero možností financovania.

Má spoločnosť pridelený rating?

Rating je ohodnotenie schopnosti splácať záväzky.

Prečo spoločnosť ponúka dlhopisy malým investorom?

Poisťovne, dôchodkové a podielové fondy majú primárny záujem o kvalitné a výnosné dlhopisy.

Viem ohodnotiť a posúdiť finančnú stránku emitenta?

Nie každý vie, kde a ako sa dá zistiť doterajšia finančná situácia emitenta. Ak na tieto otázky nepoznáte odpoveď alebo im nerozumiete, oslovte radšej skúseného odborníka na financie, ktorý má licenciu na pôsobenie na kapitálovom trhu. Zodpovie vám otázky a vysvetlí rozdiel medzi investíciou do jedného dlhopisu a investíciou do diverzifikovaného dlhopisového portfólia. Rovnako vie vysvetliť, prečo dlhopisové fondy vykazujú záporné výnosy a prečo sa ich budúca výnosnosť vôbec nemusí podobať na tú minulú.
 
Zdroj: Swiss Life select, Foto: Matthew Henry, Burst.shopify.com