Tatra banka počíta za rok 2017 s poklesom zisku

05.01.2018 (11:00)

Dôvodom je predaj podielu v spoločnosti Visa Europe z roku 2016, čo banke prinieslo mimoriadny výnos.

Tatra banka počíta za rok 2017 s medziročným poklesom zisku. Už deväťmesačný zisk spoločnosti sa znížil o 14,4 % na 93,9 mil. eur. Dôvodom podľa vyjadrení banky je predaj podielu v spoločnosti Visa Europe z roku 2016, čo jej prinieslo mimoriadny výnos. “Zisk ovplyvnili hlavne tri faktory, ktoré sa týkajú celého bankového sektora. Negatívne pokles úrokových sadzieb a pozitívne silný rast objemu úverov a dobré splácanie úverov klientmi,” uviedla Tatra banka.
 
V roku 2018 Tatra banka očakáva podobný výsledok ako v roku 2017. Trendy z posledných rokov budú pokračovať, ale spomalia. Úrokové sadzby budú naďalej nízke, ale už nemajú podľa Tatra banky veľký priestor na pokles. “Rovnako očakávame spomalenie rastu úverovania fyzických osôb. Naopak, úverovanie firiem sa v roku 2017 rozbehlo a tento rast očakávame aj v roku 2018. Dôležité bude smerovanie menovej politiky, keďže Európska centrálna banka má na rok 2018 naplánované ukončenie nakupovania dlhopisov a otázkou je, či plán dodržia,“ dodala Tatra banka.

Tatra banka bola do Obchodného registra SR zapísaná 1. novembra 1990. V súčasnosti patrí do rakúskej skupiny Raiffeisen. Prostredníctvom svojej siete zhruba 150 obchodných miest pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska a zamestnáva približne 3 400 zamestnancov.
 
Zdroj: SITA, Foto: Ivan Sedlák