Termínované vklady - porovnanie

Zaujíma vás, ktorá banka ponúka najvyšší úrok na termínovanom vklade? Kam vložiť peniaze, aby ste dostali čo najviac? Vyberte si banku a príslušnú menu a na BANKY.sk dostanete prehľad o aktuálnych úrokových sadzbách.

Ak si zvolíte napr. kombináciu "Všetky banky" a "EUR" dostane úplný prehľad aktuálnych úrokových sadzieb bánk a môžete si ich tak jednoducho porovnať.
  POROVNANIE ÚROKOVÝCH SADZIEB NA TERMÍNOVANÝCH VKLADOCHUniCredit Bank

CZK
Mena Vkladové pásmo   úroková sadzba v % p.a.
CZK od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
09 000 90009000 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
9 001- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
M - mesiac
Platné od: 18.9.2023

UniCredit Bank

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
0100 000 1,50% 0,00% 2,00% 2,50% 0,00% 0,00%
M - mesiac
Platné od: 18.9.2023

UniCredit Bank

USD
Mena Vkladové pásmo   úroková sadzba v % p.a.
USD od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
0300 300300 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
301- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
M - mesiac
Platné od: 18.9.2023

UniCredit Bank

HUF
Mena Vkladové pásmo   úroková sadzba v % p.a.
HUF od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
0105 000 10 50010 500 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
105 000- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
M - mesiac
Platné od: 18.9.2023

Pozrite si tiež:

Termínované vklady slúžia na dočasné zúročenie voľných peňažných prostriedkov. Lehota viazanosti vkladu a výška vloženej sumy sú pre samotné úročenie určujúce. Vo všeobecnosti platí: čím dlhšia viazanosť a čím vyššia vložená suma, tým vyššie úročenie vkladu. Termínovaný vklad je vhodný pre ľudí, ktorí si plánujú vložiť určitú sumu peňazí na vopred stanovenú dobu (viazanosti).

Termínovaný vklad môže byť buď jednorazový alebo automaticky obnovovaný. Jednorazový termínovaný vklad zaniká v termíne svojej viazanosti. Vkladateľ sa pri založení termínovaného vkladu rozhodne, či po skončení splatnosti sa vklad automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí a prostriedky aj s úrokmi sa prevedú na bežný účet. Predčasné výbery z termínovaného vkladu pred uplynutím lehoty viazanosti sú zväčša spoplatňované. Tieto poplatky sú vo forme časti zarobených úrokov, prípadne niektoré banky strhnú aj celý úrok. Peniaze uložené na termínovanom vklade podliehajú ochrane v zmysle Zákona o ochrane vkladov.

Zdroj: webové stránky bánk, Aktualizované: 5.9.2023
Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť portál BANKY.sk neručí.