Termínované vklady - porovnanie

Zaujíma vás, ktorá banka ponúka najvyšší úrok na termínovanom vklade? Kam vložiť peniaze, aby ste dostali čo najviac? Vyberte si banku a príslušnú menu a na BANKY.sk dostanete prehľad o aktuálnych úrokových sadzbách.

Ak si zvolíte napr. kombináciu "Všetky banky" a "EUR" dostane úplný prehľad aktuálnych úrokových sadzieb bánk a môžete si ich tak jednoducho porovnať. POROVNANIE ÚROKOVÝCH SADZIEB NA TERMÍNOVANÝCH VKLADOCHPrivatbanka

CHF
Mena Privatbanka FIX Konto   úroková sadzba v % p.a.
CHF od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
200- -200 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
M - mesiac
Platné od: 13.5.2024

Privatbanka

CZK
Mena Privatbanka FIX Konto   úroková sadzba v % p.a.
CZK od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
5000- 50005000 0,05% 0,10% 0,20% 0,50%
M - mesiac
Platné od: 13.5.2024

Privatbanka

EUR
Mena Privatbanka FIX Konto úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
25099 999 0,05% 0,10% 0,20% 3,00% 3,20% 3,60%
100 0001 000 000 3,50% 3,65% 3,60% 3,40%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 4 roky je 3% p.a. a pre 5 rokov 3% p.a. Možnosť zriadiť si termínovaný účet aj v iných viazanostiach.
Platné od: 13.5.2024

Privatbanka

GBP
Mena Privatbanka FIX Konto   úroková sadzba v % p.a.
GBP od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
200- 200200 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
M - mesiac
Platné od: 13.5.2024

Privatbanka

USD
Mena Privatbanka FIX Konto   úroková sadzba v % p.a.
USD od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
200- 200200 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
M - mesiac
Platné od: 13.5.2024

Pozrite si tiež:

Termínované vklady slúžia na dočasné zúročenie voľných peňažných prostriedkov. Lehota viazanosti vkladu a výška vloženej sumy sú pre samotné úročenie určujúce. Vo všeobecnosti platí: čím dlhšia viazanosť a čím vyššia vložená suma, tým vyššie úročenie vkladu. Termínovaný vklad je vhodný pre ľudí, ktorí si plánujú vložiť určitú sumu peňazí na vopred stanovenú dobu (viazanosti).

Termínovaný vklad môže byť buď jednorazový alebo automaticky obnovovaný. Jednorazový termínovaný vklad zaniká v termíne svojej viazanosti. Vkladateľ sa pri založení termínovaného vkladu rozhodne, či po skončení splatnosti sa vklad automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí a prostriedky aj s úrokmi sa prevedú na bežný účet. Predčasné výbery z termínovaného vkladu pred uplynutím lehoty viazanosti sú zväčša spoplatňované. Tieto poplatky sú vo forme časti zarobených úrokov, prípadne niektoré banky strhnú aj celý úrok. Peniaze uložené na termínovanom vklade podliehajú ochrane v zmysle Zákona o ochrane vkladov.

Zdroj: webové stránky bánk, Aktualizované: 3.6.2024
Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť portál BANKY.sk neručí.