Termínované vklady - porovnanie

Zaujíma vás, ktorá banka ponúka najvyšší úrok na termínovanom vklade? Kam vložiť peniaze, aby ste dostali čo najviac? Vyberte si banku a príslušnú menu a na BANKY.sk dostanete prehľad o aktuálnych úrokových sadzbách.

Ak si zvolíte napr. kombináciu "Všetky banky" a "EUR" dostane úplný prehľad aktuálnych úrokových sadzieb bánk a môžete si ich tak jednoducho porovnať.
  POROVNANIE ÚROKOVÝCH SADZIEB NA TERMÍNOVANÝCH VKLADOCHBKS Bank AG

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
30009999,99 0,2% 0,2% 0,2% 0,6% 0,65% 0,65%
1000049999,99 0,25% 0,25% 0,25% 0,65% 0,7% 0,7%
50000 individuálna úroková sadzba
M - mesiac
Platné od: 1.10.2017

ČSOB

EUR
Mena Vkladové pásmo   úroková sadzba v % p.a.
EUR od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
500- 500500 - 0,01% 0,05% 0,10%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 24M 0,15% a pre viazanosť 36M je 0,20%.
Platné od: 1.9.2019

Fio banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
0 0,03% 0,05% 0,08% 0,15% 0,17% 0,20%
M - mesiac
Minimálny zostatok vkladového účtu je 100 EUR
Platné od: 5.8.2019

J&T Banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
3 000 €- 1,00%* 1,40% 1,50% 1,60% 1,80%
R - rok
* Pre produkt "Investičný vklad 50/50" je zvýhodnený úrok +0,40 % k základnej úrokovej sadzbe. Pre produkt "Investičný vklad 30/70" je zvýhodnený úrok +0,60 % k základnej úrokovej sadzbe. J&T banka ponúka TV i s ďalšími viazanosťami.
Platné od: 19.8.2019

mBank

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
200- - 0,01% 0,01% 0,10% - -
M - mesiac
Platné od: 24.4.2019

Oberbank

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
10 001 0,12% 0,15% 0,20%
R - rok
Platné od: 1.5.2019

OTP Banka

EUR
Mena Vkladové pásmo   úroková sadzba v % p.a.
EUR od do min. vkladmin. zostatok 1 M 3 M 6 M 12 M
150- 150150 0,01% 0,01% 0,05% 0,05%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 2 roky je 0,05% a pre viazanosť 3 roky je 0,05% p.a.
Platné od: 1.7.2019

Poštová banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
500 vrátane 0,30% 0,50% - 0,40% -
R - rok
Povinný minimálny vklad/zostatok na TV je 1 EUR. Vklady do výšky 499,99 sú úročené sadzbou 0,01 %. Pri viazanosti 2 roky máte možnosť získať odmenu +0,5% ročne (po splnení podmienok VEĽKÉ PLUS)
Platné od: 28.8.2019

Prima banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
500- 0,01% 0,01% 0,01% 0,20%/1,00%* 0,30%/1,10%* 0,50%/1,30%*
M - mesiac
*Úrokové sadzby na TV s viazanosťou 12, 24 a 36 mesiacov sú zvýhodnené a platia pre termínované vklady otvorené po dátume zriadenia Osobného účtu/ zmeny na Osobný účet. Banka tiež ponúka viazanosť na 48 mesiacov s úrokovou sadzbou 0,70%/1,50%*.
Platné od: 1.7.2019

Privatbanka

EUR
Mena Privatbanka FIX Konto úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
250- 0,20% 0,30% 0,50% 0,80% 1,10% 1,20%
M - mesiac
Úroková sadzba pre viazanosť 4 roky je 1,25% p.a. a pre 5 rokov 1,30% p.a. Možnosť zriadiť si termínovaný účet aj v iných viazanostiach.
Platné od: 3.9.2019

Privatbanka

EUR
Mena Privatbanka PROFIT Konto úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
1000- 0,80% 0,95% 1,05% 1,15% 1,20%
R - rok
Tento produkt banka predáva len cez externé siete.
Platné od: 3.9.2019

Raiffeisen banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R
0,30% 0,40% 0,50%
R - rok
Platné od: 12.7.2019

Slovenská sporiteľňa

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
500 0,01%/0,11%* 0,01%/0,21%*/1,50-2,50%** 0,01%/0,21%*
M - mesiac
Pozn. *Zvýhodnenie Lepšie úroky, ** Zvýhodnená úroková sadzba platná pre Kombi vklad. Vklady mimo rozsahu úrokových pásiem sa úročia 0,01% p.a.
Platné od: 1.9.2019

Tatra banka

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
0,00329 999 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,10% 0,10%
M - mesiac
Pozn. Možná individuálna úrok. sadzba v závislosti od výšky a dĺžky viazanosti vkladu
Platné od: 7.4.2017

UniCredit Bank

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
350- 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,20% 0,25%
M - mesiac
Úroková sadzba pri viazanosti 18M je 0,10% a 48M je 0,30% p.a.
Platné od: 13.3.2018

VÚB

EUR
Mena Vkladové pásmo úroková sadzba v % p.a.
EUR od do 1 M 3 M 6 M 12 M 24 M36 M
169999,99 0,01% 0,01% 0,01% 0,05% 0,10% 0,10%
70000- Úrok. sadzby sa stanovujú individuálne na Obchodnom mieste VÚB a.s.
M - mesiac
Platné od: 1.9.2016

Pozrite si tiež:

Termínované vklady slúžia na dočasné zúročenie voľných peňažných prostriedkov. Lehota viazanosti vkladu a výška vloženej sumy sú pre samotné úročenie určujúce. Vo všeobecnosti platí: čím dlhšia viazanosť a čím vyššia vložená suma, tým vyššie úročenie vkladu. Termínovaný vklad je vhodný pre ľudí, ktorí si plánujú vložiť určitú sumu peňazí na vopred stanovenú dobu (viazanosti).

Termínovaný vklad môže byť buď jednorazový alebo automaticky obnovovaný. Jednorazový termínovaný vklad zaniká v termíne svojej viazanosti. Vkladateľ sa pri založení termínovaného vkladu rozhodne, či po skončení splatnosti sa vklad automaticky obnoví na rovnaké obdobie, alebo sa ukončí a prostriedky aj s úrokmi sa prevedú na bežný účet. Predčasné výbery z termínovaného vkladu pred uplynutím lehoty viazanosti sú zväčša spoplatňované. Tieto poplatky sú vo forme časti zarobených úrokov, prípadne niektoré banky strhnú aj celý úrok. Peniaze uložené na termínovanom vklade podliehajú ochrane v zmysle Zákona o ochrane vkladov.

Zdroj: webové stránky bánk, Aktualizované: 5.9.2019
Uvedené informácie sú pravidelne aktualizované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za ich správnosť portál BANKY.sk neručí.